Van gemeentehuis naar appartementen

De hangende tuinen van Schijndel

SCHIJNDEL – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is er een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er ook een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. In de serie ‘woondroom’ nemen we een kijkje in de keuken bij deze nieuwe woonvormen. Deze keer: de verbouwing van het voormalige gemeentehuis van Schijndel.

Duurzaamheid: daar gaat het in de woonwereld heel vaak over. Vaak wordt dan gekeken naar bijna-energieneutrale woningen of het opwekken van duurzame energie. Maar duurzaamheid is volgens Okko Project uit Eindhoven ook dat je gebouwen een tweede leven geeft. En dat is precies wat ze gaan doen met het kantorengedeelte van het voormalige gemeentehuis van Schijndel.

Spannend proces

Okko Project verbouwt het voormalige kantoorpand tot 16 appartementen en een horecaruimte. Dat is een leuk, maar ook best spannend proces, vinden Iris Bertens en Roel van Hagen. “Okko Project heeft veel ervaring met het transformeren van bestaande gebouwen. Maar elk gebouw heeft zijn eigen karakter en uitdagingen. Je weet vooraf nooit precies wat je tegen gaat komen. We willen onnodig slopen voorkomen. Dat betekent dat we een pand goed bestuderen en grondig bekijken hoe we de beoogde invulling in het bestaande pand kunnen inpassen. Daarnaast vergt de verbouwing van een pand een andere logistiek, onder meer omdat je overlast voor omwonden zoveel mogelijk wilt beperken.”

Meer dan stenen

Over de buurt gesproken … Okko Project wil met haar projecten altijd de buurt een impuls geven vanuit de overtuiging dat een gebouw veel meer is dan een ‘stel stenen’. “We willen nadrukkelijk iets toevoegen aan de bestaande leefwereld van mensen,” vat Roel van Hagen samen. De gemeente gaf bij het project in Schijndel de opdracht mee om met de nieuwe invulling van het gemeentehuis te zorgen voor meer reuring in het centrum. Iris Bertens: “Dat doen we onder meer door horeca aan de Marktzijde te realiseren en een verbinding te maken met het door de gemeente aan te leggen pocket-park en het semi openbaar maken van de groene binnentuin met de ‘hangende tuinen’. En natuurlijk zorgt de transformatie naar appartementen ook voor meer levendigheid.”

Zie ook: Gemeentehuis Schijndel wordt groene ontmoetingsplek

Puzzel

Ideeën voor herbestemming heeft Okko Project te over. Maar hoe zorg je dat dat idee betaalbaar gerealiseerd wordt? “Ik zie dat als een grote, soms complexe puzzel,” zegt Iris Bertens. “Die leggen we samen met heel veel partijen, waarbij omwonenden nadrukkelijk ook een partij zijn. De regelgeving vormt daarbij de kaders waarbinnen we een plan uitvoeren.” Roel van Hagen voegt toe: “Ook de keuze voor herbestemmen of juist slopen voor nieuwbouw is soms lastig. Herbestemmen is niet altijd goedkoper dan nieuwbouw, maar een project moet financieel wel haalbaar zijn”.

Minder kantoren, meer woningen

Een unieke kans: zo omschrijven Iris Bertens en Roel van Hagen de ombouw van het Schijndelse gemeentehuis. “De locatie is fantastisch, midden in het centrum!” Iris Bertens geeft aan dat wellicht de komende jaren meer herbestemmingsprojecten in dorpscentra komen. “We hopen natuurlijk van harte dat ondernemers het hoofd boven water kunnen houden in deze coronacrisis. Maar de vrees voor extra leegstand is er zeker. Ook zal de behoefte aan kantoorruimte dalen, omdat gedeeltelijk thuiswerken de nieuwe norm zal worden. Door anders naar deze vrijkomende ruimte te kijken, kunnen er wellicht meer woningen gerealiseerd worden. Daarmee versterk je de leefbaarheid in wijken en draag je een steentje bij aan het antwoord op de enorme vraag naar woonruimte.”