Van droge voeten naar ‘uiterwaarden’

SINT-OEDENRODE – Drogen voeten…. die zijn steeds lastiger te houden in de buurt van De Dommel. Regelmatig is er flinke wateroverlast. Daarom willen de gemeente en Waterschap de Dommel een soort ‘uiterwaard’ maken. Dit winterbed moet zorgen overstromingen van De Dommel opvangen. Zo houden de Rooienaren droge voeten.

Al vanaf 2017 werkt Waterschap De Dommel aan het project ‘Droge Voeten'. Doel is om een eind te maken aan de wateroverlast in de kern van Sint Oedenrode. Daarvoor is het nodig om De Dommel meer ruimte te geven. Vier jaar later is duidelijk dat daarvoor een soort uiterwaard zal worden aangelegd.

Twee varianten

Hoe breed die uiterwaard wordt is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn twee varianten in beeld. Bij de ene variant is het zogenoemde winterbed 12 meter breed. In deze optie stroomt het water vanuit de uiterwaard in de Stille Dommel. De gemeente en het waterschap geven de voorkeur aan een winterbed van 25 meter breed. Deze uiterwaard komt niet uit op een andere beek of watergang. Deze variant is sneller aan te leggen en volgens de deskundigen ook robuuster. Een derde voordeel zou zijn dat bij dit winterbed De Dommel op een natuurlijke manier kan slingeren. Dat is beter voor de waterkwaliteit.

Flinke verbouwing

De komst van het winterbed zorgt sowieso voor een flinke verbouwing. De clubgebouwen van de voetbalvereniging Rhode en de Hooidonkse Kano Club worden verplaatst. Twee van de zes voetbalvelden schuiven wat op en worden een kwart slag gedraaid. Het idee is om ook nog 'groene' parkeerplaatsen te maken. Ook wordt nog gekeken hoe het water van De Dommel in droge tijden juist vastgehouden kan worden. Omdat het project over meer gaat dan droge voeten is de naam veranderd in ‘Klimaatrobuust beekdal Sint-Oedenrode’.

Raadsbesluit

Op 24 juni beslist de gemeenteraad of de 25-meter-variant inderdaad de voorkeur heeft. Daarna wordt het voorlopig ontwerp voorgelegd aan bewoners en betrokkenen. Zij kunnen op het ontwerp reageren. Deze reacties worden meegenomen in het definitieve ontwerp.