Vacatures vrijwilligers en nieuw cursusaanbod Welzijn De Meierij

MEIERIJSTAD - Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft vacatures voor buurtbemiddelaars, voor de natuurwerkgroep van Het Roois Landschap en voor begeleiding van activiteiten bij Odendael.

Meer info over deze vacatures is te zien op de website van de stichting.

Binnenkort start er een cursus “Voor ‘t Zelfde Geld’ die Inzicht geeft in geldzaken. Een tweede cursus waaraan kan worden deelgenomen is Nederlands voor Pooltaligen. Meer informatie kan worden verkregen via telefoonnummer 073-5441400 of email info@welzijndemeierij.nl.