Ukkepuk-concert in Schijndel

SCHIJNDEL - Een orgelconcert voor de allerjongsten.
Dat is het Ukkepuk concert dat op zondag 26 juni wordt georganiseerd door de stichting Smitsorgel & Beiaard Schijndel.
Het concert is bedoeld voor kinderen van 0 tot 5 jaar die onder begeleiding van een volwassene naar het concert mogen komen luisteren, maar vooral ook actief mee mogen doen.

De orgelstukken die zijn gekozen door organist Tommy van Doorn, worden door de presentatoren met spel en zang aan elkaar verbonden. 
De kinderen gaan eerst naar de vogels luisteren met het liedje ‘Als de vogels wakker worden’. Herkennen ze de koolmees, de koekoek en de nachtegaal? Tommy kan op het prachtige Smits-orgel allerlei vogelgeluiden heel goed imiteren. Daarna speelt hij een muziekstuk waarin je de koekoek vaak kunt horen. 

Bewegen
De kinderen zitten niet in de kerkbanken maar vóór in de kerk op de grond op matjes. De kinderen gaan samen met hun begeleider(s) bewegen en wandelen door de ruimte, bijvoorbeeld met het liedje ‘Voetje voor voetje’. Daarna speelt Tommy een solo op de pedalen van het koororgel beneden in de kerk. De ukkepukken en hun begeleider(s) kunnen dan naar zijn acrobatisch voetenwerk kijken. Jonge kinderen houden van bewegen. Tijdens dit orgelconcert wordt er ook veel bewogen. Er wordt een begin gemaakt met het liedje ‘draaiende linten’. Iedereen krijgt twee sjaaltjes om mee te bewegen. Oók de begeleider(s), want die mag (mogen) meteen het goede voorbeeld geven! Tommy speelt een wals en iedereen laat de sjaaltjes daarop meedansen. Een groot orgel hoeft niet per definitie altijd “groots” te klinken. Het kan ook als een klein draaiorgeltje klinken. Na het liedje “Dag allemaal’ is het tijd om het orgel nog eens van dichtbij te bekijken. Tijdens deze ‘meet and greet’ mag iedereen die wil even proberen te spelen!

30 kinderen
Reserveren via www.ukkepuk-concerten.com
Er kunnen maximaal 30 kinderen (gratis) meedoen.
De Stichting Smitsorgel en Beiaard Schijndel en de Stichting Ukkepuk Concerten stellen een donatie van € 10,00 per deelnemend gezin, of een volwassen belangstellende zeer op prijs.