Uitbreiding van padel banen De Krekel Mariaheide blijft discussiepunt

Mariaheide – De snel groeiende populariteit van padel en de manier waarop tennissportvereniging De Krekel in Mariaheide daarop inspeelt blijft de gemoederen in het dorp, en ook in de gemeenteraad, bezig houden.

Donderdagavond moest de commissie Ruimte, Economie en Bedrijvigheid zich bezig houden met een kleine aanpassing van het bestemmingsplan van 3 jaar geleden, omdat de Raad van State dat bepaald heeft.
Maar in feite is dat bestemmingsplan alweer ruimschoots achterhaald omdat De Krekel steeds maar tennisbanen wil vervangen door padelbanen.
En inmiddels is De Krekel met 11 padel buitenbanen en nog eens 3 padel banen in de hal, het grootste padelpark van Nederland.

Overleg
Wethouder Jan van Burgsteden zei donderdagavond dat de gemeente in goed overleg met De Krekel nu bezig is om alle aanpassingen ook wettelijk goed vast te leggen en de wethouder zei er begrip voor te hebben dat De Krekel probeert om zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. En dat de wetgeving het nu eenmaal mogelijk maakt om daar alvast een begin mee te maken voordat alle aanvragen ook wettelijk helemaal geregeld van.
“Ik vind daar wat van”, aldus de wethouder, “maar hier gaat Den Haag over en niet wij”.
En Van Burgsteden gaf ook aan ernstige bedenkingen te hebben bij het feit dat proceduren, zeker ook die bij de Raad van State, vaak jaren duren, zoals nu in Mariaheide.

Onduidelijk
Dat niet iedereen in Mariaheide blij is met de uitbreiding van De Krekel werd donderdagavond duidelijk door één van de omwonenden die gebruik maakte van het spreekrecht en die ook bezwaar heeft gemaakt bij de Raad van State. Volgens hem is er langzamerhand een volstrekt onduidelijke situatie ontstaan en hij had eigenlijk het liefst gezien dat de gemeenteraad de kleine aanpassing van het oude plan uit 2021, wat nu van de Raad van State moet, niet zou gaan behandelen.
Maar dat gaat niet gebeuren, want alle fracties gaven aan dat het voorstel over 14 dagen als hamerstuk in de raad kan worden behandeld en dat betekent dat het voorstel zonder discussie in de raad zal worden aangenomen.