Uitbreiding bittere noodzaak voor leefbaarheid Boerdonk

Bouwplannen in Boerdonk

MEIERIJSTAD – Zoveel mensen, zoveel (woon)wensen… In Meierijstad is een groot gebrek aan betaalbare woningen die aansluiten bij de woonwensen van inwoners. Maar gelukkig zijn er een boel kleinschalige initiatieven van mensen die hun woondroom waar maken. Toch blijft het een flinke uitdaging om de kleinere kernen leefbaar te houden vanwege de vergrijzing. In Boerdonk zijn extra woningen hard nodig om de kern leefbaar te houden.

Carlijn van den Tillaar is geboren en getogen in Boerdonk. En ze wil er voor geen goud weg. Maar als 23-jarige bleek het niet simpel om betaalbare woonruimte te vinden. Voor senioren zijn er relatief weinig levensloopbestendige woningen en vaak blijven zij daarom zitten waar ze zitten. Dat maakt doorstroming nog lastiger, waardoor jonge gezinnen wel willen maar niet kunnen wonen in Boerdonk. En juist die aanwas is belangrijk om bijvoorbeeld de school en eigenlijk het hele dorp levensvatbaar te houden.

Antikraak wonen

Doorstroom en instroom is dus broodnodig in Boerdonk. Gelukkig woont Carlijn sinds enkele maanden in het centrum

van Boerdonk, Antikraak nog wel. Het gaat om seniorenwoningen die op termijn plaats maken voor een nieuwe dorpskern. Eerste stap was om de oudere bewoners een passende woning in Boerdonk aan te bieden. Woningcorporaties Area en Woonmeij dachten daarin heel goed mee. De dorpscoöperatie Boerdonk Buitengewoon had het idee om de vrijgekomen woningen antikraak te verhuren aan jongeren uit het dorp.. “Het voordeel is dat ik nu weinig huur betaal. Maar het allergrootste voordeel is dat ik Boerdonk woon,” vindt Carlijn van den Tillaar. “Ik voel me hier thuis en wil dolgraag hier blijven wonen. In een dorp kent iedereen elkaar en houd je rekening met elkaar. Het is hier een hechte gemeenschap.”

Handen uit de mouwen

Boerdonk is een hechte én actieve gemeenschap, die graag samen de schouders onder projecten zet. Sprekend voorbeeld is dorpscafé Hart van Bourdonck. Dat stond al een paar jaar te koop, In 2018 -(net voor het ontstaan van de coöperatie) – heeft een groot aantal dorpsgenoten gezamenlijk dit café gekocht. Sindsdien verhuren de eigenaars het café aan een uitbater. In december 2018 werd de coöperatie Boerdonk Buitengewoon opgericht. Het idee was als wat ouder, want dat ontstond toen tijdens de vorige crisis een nieuwbouwplan niet van de grond kwam. Antoon Donkers: “Er zouden vier nieuwbouwhuizen komen. De projectontwikkelaar had twee huizen verkocht en wilde er één voor eigen risico bouwen. In afwachting van de verkoop van het vierde huis lag het bouwproject stil. Als we toen een coöperatie hadden gehad, hadden we bijvoorbeeld het vierde huis met het dorp kunnen kopen.”

Aanjager

Carlijn van den Tillaar richtte samen met Antoon Donkers en nog vijf inwoners Boerdonk Buitengewoon op. “De dorpsraad vervult haar politieke rol goed. Als coöperatie kunnen we met onze werkgroepen meer de rol van aanjager invullen én daadwerkelijk projecten uitvoeren,” legt Antoon uit. “Daarbij kozen we bewust voor een coöperatie. We beslissen samen wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Door gezamenlijk op te trekken krijgen we zaken voor elkaar die in het belang van Boerdonk zijn.” Zo hebben we de komst van een BSO helpen realiseren. Zo’n voorziening is belangrijk voor jonge gezinnen. En het behoud en de komst van zulke gezinnen is heel belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp.”

Nieuwbouw

Momenteel is een andere werkgroep van Boerdonk Buitengewoon betrokken bij de nieuwbouwplannen voor 7 of 14 levensloopbestendige woningen en 2 blokken van 3 woningen. Boerdonk Buitengewoon is blij met deze huizen, al worstelt ze wel met de 25%-regeling van de gemeente. Daarin staat dat 25% van dit soort nieuwbouw sociale huurwoningen moet zijn. “Dat percentage is voor Boerdonk te hoog,” vindt Antoon Donkers. “ Voor de kleinere kernen zou een kleiner percentage moeten gelden dan voor de grote kernen. Om dat te benadrukken gaan we op korte termijn een behoeftenonderzoek houden. Zo komen we te weten wat de woonbehoefte van Boerdonkers is. Meer maatwerk per dorp lijkt ons noodzakelijk.”

Centrumplan

Volgende week buigt Boerdonk Buitengewoon zich over de centrumplannen. Antoon Donkers licht toe: “De woningen aan het Kloosterhof zijn afgeschreven, de gemeente stelt een integraal huisvestingsplan voor de basisscholen op en op termijn wordt ook de Boerdonkse kerk aan de eredienst onttrokken. Er gaat dus in de komende jaren veel veranderen in het centrum van Boerdonk. Het is logisch dat we dorpsgenoten laten meedenken over dit centrum. Op onze vraag om mee te denken over het ‘nieuwe centrum’ kwamen 54 reacties. Uiteindelijk zijn er vier plannen gevormd. Op die plannen kregen we 70 reacties van inwoners. Omdat we het belangrijk vonden dat ook de jongeren van zich lieten horen, hebben we hen nog extra opgeroepen om te reageren. Op 17 februari a.s. presenteren we de twee over gebleven plannen. Ook dat is weer een belangrijke stap om samen Boerdonk leefbaar te houden: nu en in de toekomst!”