Twijfelende raad geeft signaal af met motie over borstonderzoek

MEIERIJSTAD – De gemeenteraad van Meierijstad heeft donderdag een motie aangenomen waarin het demissionaire kabinet wordt opgeroepen het borstonderzoek bij vrouwen weer om de twee jaar te doen in plaats van om de drie jaar.

De motie werd ingediend door Hart. De voorstemmers waren zich ervan bewust dat de uitvoering van die motie een averechts effect kan hebben. Belangrijker dan de overwegingen van Hart vonden ze dat ze een signaal afgaven en daarmee de vrouwen in Meierijstad een hart onder de riem staken. Tegen de motie stemden Lokaal Meierijstad, Lijst Blanco en de VVD.

Het was al vrij snel duidelijk dat de motie op sympathie van een raadsmeerderheid kon rekenen, ook van de partijen die dit feitelijk geen lokale aangelegenheid vonden.

Twijfel

Twijfel werd gezaaid door Marja van der Heijden van Lokaal Meierijstad. Zij is zorgprofessional. Ze wees erop dat de maatregelen van de staatssecretaris om de onderzoekstermijn te verlengen is genomen als gevolg van personeelsgebrek. Dat heeft deels te maken met corona.

“Er zijn grote verschillen in bezetting. Mensen uit ons gebied springen bij in de Randstad omdat de wachttijden voor borstonderzoek daar heel lang zijn. De staatssecretaris wilde die ongelijkheid in het land verkleinen door drie jaar in te voeren. Dat is tijdelijk. Als er weer voldoende personeel is dan wordt het weer twee jaar,” hield zij haar raadscollega’s voor.

“Als de maatregelen nu acuut zouden worden teruggedraaid zoals Hart voorstelt komt het personeelsbestand nooit op orde. Dat werkt dus averechts,” aldus Van der Heijden.

Teleurgesteld

Haar betoog bracht een aantal raadsleden aan het twijfelen. De indiener van de motie, Lamber Gevers, baalde er van dat Van der Heijden hem niet eerder had benaderd met die informatie. “Daarin stelt u mij teleur,” zei hij.

Van der Heijden zei dat zij met twee fractieleden van Hart contact heeft gezocht over de motie. “Ik heb gezegd dat ik er veel van wist, maar er werden mij geen vragen gesteld. Dat hoeft ook niet, het is hun motie. Ze hebben daarvoor contact gezocht met de organisatie die het bevolkingsonderzoek doet”.

Van der Heijden vond de motie als signaal prima, maar haar partij stemde tegen omdat de vraag om acuut de maatregelen terug te draaien volgens haar averechts werkt.

Uiteindelijk vond een meerderheid van de gemeenteraad het afgeven van een signaal belangrijker dan de vraag of de overwegingen van Hart wel klopten.

Marja van der Heijden