Tweejarige brugklasperiode in Veghel, zoeken naar extra ruimte en zorgen om leerlingwelzijn

Middelbaar onderwijs weer toegankelijk voor alle leerlingen

MEIERIJSTAD – Uitdaging genoeg in het huidige onderwijs. Beperkende maatregelen en leerachterstanden zijn onderwerpen die scholen veel denkwerk bezorgen. Als op maandag 1 maart het Zwijsen College, het Fioretti College, De Leijgraaf en het Elde College de deuren weer openen voor alle leerlingen zijn deze er wel klaar voor. Het is zo fijn en ook essentieel dat men elkaar weer in levende lijve kan ontmoeten.

Vanaf maandag 1 maart kunnen alle leerlingen weer op school terecht

Afstand houden en ruimtegebrek

Voor bepaalde groepen leerlingen, zoals de eindexamenklassen, het praktijkonderwijs en kwetsbare leerlingen zijn de scholen altijd open gebleven. De helft van het Fioretti College en een derde deel van het Zwijsen College kon daar steeds terecht. Nu alle leerlingen weer naar school mogen en er overal afstand dient te worden gehouden ontstaat ruimtegebrek. Zeker als men de leerlingen meer dan 1x per week naar school wil laten komen. Het Fioretti College heeft vergevorderde plannen om extra ruimte in de tegenovergelegen Pabo te gebruiken.

“We willen voor iedereen een gelijke onderwijstijd en minstens alle leerlingen voor anderhalve dag per week op school”, licht algemeen directeur Anita O’Connor toe. “Dat kan wel op het Zwijsen, maar niet op het Fioretti. Vandaar dat we gezocht hebben naar extra lesruimte. Een theater of bioscoop is geen geschikte locatie voor ons om goed onderwijs te kunnen geven”.

Mevrouw O’Connor zegt niet verrast te zijn door de gedeeltelijke heropening van de scholen. Ze zijn er op voorbereid. Die anderhalve meter afstand blijkt in de praktijk heel moeilijk te realiseren. Met borden, aanwijzingen en afbakening wordt dit zo goed mogelijk georganiseerd. Maar ook daarmee is het eigenlijk een onmogelijke opdracht. Dat lukt niet op straat en ook niet op alle plaatsen op school. De onderwijsinstellingen zijn al blij als leerlingen de vereiste afstand tot de medewerkers houden en dat gaat gelukkig vrij goed.

Studeren met corona beperkingen

Een extra brugklasjaar in Veghel

Uit het veld komen veel geluiden dat leerlingen van groep acht heel veel moeite hebben gehad met het onderwijs in het afgelopen jaar. Het geven van een onderwijsadvies en het scheppen van gelijke kansen is daardoor erg moeilijk. Vandaar dat de schoolbesturen in overleg hebben besloten om de Veghelse brugklassen in het nieuwe schooljaar twee jaar te laten duren in plaats van het gebruikelijke jaar. Leerlingen krijgen daardoor langer te tijd om te laten zien welk type onderwijs het best bij hen past en achterstanden kunnen makkelijker worden ingehaald. Het gaat hierbij om de zogenaamde dakplanklassen, waarbij schooltypes zoals bijvoorbeeld havo en vwo worden gecombineerd in een lesgroep. Daarnaast blijven ook de reguliere mavo- en vwo-klassen bestaan.

De Leijgraaf is er klaar voor

Het nieuws voor verdere openstelling van de scholen is ook bij ROC De Leijgraaf positief ontvangen. “We zagen nog maar weinig studenten”, zegt bestuursvoorzitter Peer van Summeren. “We hebben serieuze zorgen over hun welbevinden, maar gelukkig doen ze hun studie toch best wel goed.” Vanaf maandag gaan alle leerlingen weer één, anderhalve of twee dagen naar school. Dat is afhankelijk van het maatwerk dan men per groep wil leveren. Het online leren vindt Peer van Summeren verre van ideaal. Wel verwacht hij dat in de toekomst 10 tot 20% van het aanbod online wordt gegeven. Het gaat dan vooral om instructie. De individuele begeleiding na afloop gebeurt dan op school. Het is een positieve ontwikkeling die men mee wil nemen uit de crisis.

Corona verruimt het online leren

Gelukkig toch nogal wat stageplekken

Bij ROC De Leijgraaf is men druk bezig om nog ongeveer honderd goed stageplekken te regelen. In de zorg en techniek zijn er voldoende plaatsen. Zelfs in de horeca kan men toch wel terecht. Met name de korte stagetrajecten van een dag per week (eerstejaars studenten en niveau 2) worden goed gevuld. Studenten gaan dan aan de slag met het bezorgen van maaltijden of zijn werkzaam in hotels. Het vinden van langdurige stages (vier dagen per week, niveau 3 en 4) in de horeca is echter heel lastig. In verpleeghuizen zijn stageplekken minder beschikbaar door alle veiligheidsmaatregelen.

Leerlingwelzijn en leerachterstanden zijn zorgelijk

Met de extra financiën die het rijk nu beschikbaar stelt worden op De Leijgraaf extra leraren en sociale begeleiders aangesteld. Men name geschikte vakleraren vinden is erg lastig. Sommige eigen leerkrachten zijn bereid gevonden om wel wat extra lesuren te geven.

Directeur Toos Michon van het Elde College vindt de hernieuwde openstelling positief als het gaat om sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke groei van leerlingen. Het is belangrijk dat zij elkaar kunnen zien, contact hebben met hun mentor en vakdocenten en zodoende meer motivatie op kunnen doen. De mentoren spelen een belangrijke rol bij het monitoren van het welzijn van leerlingen.

Mevrouw Michon zegt dat online lessen naar wens zijn verlopen en dat examenklassen goed zijn voorbereid. De voorgeschreven maatregelen als mondkapjes, afstand houden, aparte ingangen, buiten pauzeren en bijvoorbeeld hygiëne, blijven van kracht. Er dient nog veel te gebeuren om alles goed op de rit te krijgen. Ruimtegebrek speelt een rol. Er wordt gebruik gemaakt van gymzalen en men zoekt ook extern naar mogelijkheden.

Hopelijk blijven de nieuwe wijzigingen duurzaam van kracht. De veiligheid en gezondheid van alle medewerkers vormen bij alle ontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt.