Tweede zonnepark Meierijstad naast golfbaan De Schoot

MEIERIJSTAD – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is het eens met het plan om aan de Schootsedijk, naast golfbaan De Schoot, een zonnepark te laten aanleggen door het Noorse bedrijf Statkraft.

Het zonnepark, 6,6 hectare groot, wordt echter eigendom van de Energie Coöperatie Meierijstad die ervoor wil zorgen dat alle energie die op die manier wordt opgewekt zonder winstoogmerk ten goede komt aan burgers.
En de opbrengst van het 2e zonnepark van Meierijstad is goed voor het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 2500 huishoudens.
Alleen de fracties van Lokaal, Gemeentebelang en FvD maakten donderdagavond in de commissievergadering duidelijk dat ze niet van plan zijn om in te stemmen met dit nieuwe zonnepark dat tussen Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel zal worden aangelegd.
Voor Lokaal en Gemeentebelang geldt dat ze volop willen inzetten op zon-op-dak (van woningen, bedrijven, parkeerplaatsen etc.) en dat zon-op-land pas op de allerlaatste plek komt als het gaat om het opwekken van duurzame energie.
En voor FvD geldt dat deze partij vreest voor milieuoverlast als door hagelbuien de zonnepanelen beschadigd worden en chemicaliën in de grond terecht zouden komen.

Batterijen
Wethouder Goijaarts benadrukte nog eens dat, ook al zou Meierijstad overal waar dat kan zonnepanelen op daken zou leggen, de gemeente bij lange na niet voldoende duurzame energie kan opwekken om de verplichte doelstellingen te halen.
En hij toonde zich dus verheugd met de aanleg van een zonnepark aan de Schootsedijk. De vrees van een aantal raadsleden dat wellicht, als het zonnepark klaar is, zal blijken dat de stroom niet aan het net kan worden doorgegeven omdat daar de capaciteit onvoldoende is, is volgens de wethouder niet nodig. Niet alleen zijn er al plannen om extra batterijen te plaatsen om zo de stroom tijdelijk op te slaan, maar ook is het mogelijk dat de stroom rechtstreeks wordt geleverd aan grote industriële bedrijven.
Omdat het zonnepark aan de Schootsedijk groter is dan 5 hectare mogen burgemeester en wethouders pas toestemming geven voor de aanleg nadat de gemeenteraad er zich over heeft uitgesproken.
Het eerste zonnepark in Meierijstad is het parkje tegenover de Babydump in Nijnsel. Ook daar waren aanvankelijk veel bezwaren tegen, maar inmiddels zijn die bezwaren ingetrokken en wordt er nu volop gewerkt aan de realisatie van dit zonnepark met 10.000 panelen.