Tweede zonnepark Meierijstad naast Golfbaan De Schoot

De politieke partij Hart maakte enkele maanden geleden een tekening waarop wordt aangegeven waar de beoogde zonneparken nu precies komen. Het zonnepark Schootseweide, waar het nu over gaat, ligt aan de Schootsedijk en is dus ‘Veld 7’ op deze tekening.
Fotograaf: Hart

SINT-OEDENRODE – De gemeente Meierijstad wil concreet werk gaan maken met de aanleg van een tweede zonnepark in Sint-Oedenrode. Het gaat om een zonnepark van 6,6 hectare aan de Schootsedijk, naast/achter de Golfbaan De Schoot, op de hoek Schootsedijk en Gagel tussen Olland, Sint-Oedenrode en Schijndel

Dat terrein is in totaal 9,3 hectare en voor dit terrein is door initiatiefnemer Statkraft nu een plan ingediend. Ongeveer 2500 huishoudens zouden op deze manier kunnen worden voorzien van energie.
Aan de Nijnselseweg, tegenover Babydump, wordt op dit moment al volop gewerkt aan de ontwikkeling van een zonnepark waar ruim 10.000 zonnepanelen komen.
Tegen dat plan, van Solisplan, was aanvankelijk veel bezwaar, maar uiteindelijk is de Dorpsraad het wel eens geworden over de aanleg van dit zonnepark.
Omdat het aan de Schootsedijk gaat om een zonnepark dat groter is dan 5 hectare mogen B en W niet zelf hiervoor toestemming geven, maar moet de gemeenteraad hierover beslissen.
Dat moet gebeuren in de raadsvergadering van 14 december.
“Het plan van Statkraft voor het zonnepark aan de Schootsedijk is herhaaldelijk besproken met belanghebbenden en omwonenden en aangepast. Het college vindt dat het participatieproces zorgvuldig is gevoerd. Het plan dat nu voorligt voldoet aan de gestelde kaders. Na 25 jaar moet het zonnepark ontmanteld worden, materialen circulair verwijderd en de bodem hersteld; de landschappelijk inpassing kan behouden blijven, zo meldt de gemeente donderdag in een persbericht over dit plan.

Voorwaarden
In 2020 heeft de gemeente de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare aan zonneparken in Meierijsta. Dit is het tweede zonnepark uit die tranche dat nu richting omgevingsvergunning gaat.
Wethouder Menno Roozendaal: “We hebben duurzame opwek van energie op ons grondgebied nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet.
We inventariseren nu nadrukkelijk de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op incourante reststroken en boven parkeerterreinen zodat we die ‘dubbel’ gebruiken. Agrarische percelen of natuur willen we in de toekomst alleen onder strikter voorwaarden benutten voor zonneparken. Die voorwaarden werken we nu uit en passen we toe in een tweede tranche. Voor dit al langer lopende initiatief aan Schootsedijk heeft dit echter geen gevolgen”
Van alle 7 geselecteerde plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Schootsedijk en Nijnselseweg, nog twee over. Deze doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.) bij Eerde, en ZonXP aan de Scheperweg / Schootsedijk (12,3 ha), in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen groter zijn dan 5 hectare is het ook in deze gevallen noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad namelijk besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, alleen bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Bezwaren
Als de gemeenteraad op 14 december instemt met het plan voor een zonnepark aan de Schootsedijk kunnen belanghebbenden, zodra de gemeente die verklaring ter inzage legt, daar bezwaaqr tegen maken door er een ‘zienswijze’ op in te dienen.