Tweede feministische golf in Brabant online te zien

DEN BOSCH – Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft een online tentoonstelling gemaakt over de geschiedenis van het feminisme in Brabant. Er is een speciale themawebsite “Rebellerende vrouwen” gemaakt.

Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren waarmee de feministische actiegroep Dolle Mina ruim vijftig jaar geleden Nederland op zijn kop zette.

Of de openbare urinoirs die ze met roze linten hadden dichtgebonden. Ook in Brabant voelden vrouwen zich aangesproken en richtten afdelingen van Dolle Mina op, waar talrijke belangrijke initiatieven uit voortvloeiden. Daarmee probeerden zij aandacht te vragen voor de rechten van de vrouw en hun positie te verbeteren.

Samen met Brabantse feministen die aan de wieg hebben gestaan van de tweede feministisch golf in Brabant (1970-1990), heeft het BHIC de themawebsite ‘Rebellerende vrouwen’ gemaakt.

“Dolle Mina was het eerste initiatief dat de tweede feministische golf landelijke bekendheid gaf. De ludieke acties van deze beweging zorgde voor veel aandacht in de pers”, schrijft Nel Willekens, Dolle Mina van het eerste uur. Deze acties hadden te maken met de onderwerpen die aan de orde werden gesteld. Had de eerste feministische golf geleid tot stemrecht voor vrouwen, recht op betaald werk en onderwijs. Dankzij de feministen van de jaren zestig en zeventig werd abortus gelegaliseerd, kwam de anticonceptiepil in het ziekenfonds en kwam er kinderopvang.

Van Aktie! naar Bewustwording

Na enkele jaren verschoof binnen deze nieuwe feministische beweging het accent van ludieke acties naar de bewustwording van vrouwen. In verschillende Brabantse plaatsen werden vrouwenpraatgroepen georganiseerd. “Een verademing. Het idee dat je als vrouw over jezelf mocht praten, dat je mocht zeggen wat je mooi vond aan jezelf, en wat lelijk. Dat was helemaal nieuw. En ongehoord”, schrijft iemand op de site.

Een logisch vervolg hierop was de oprichting van vrouwenhuizen, zoals in Eindhoven in 1975. In datzelfde jaar ontstond ‘Brood en Rozen’ in Den Bosch, waar ze praatgroepen en vormingscursussen opstartten en een vrouwentrefcentrum organiseerden.

Vrouwenradio Den Bosch

“In die tijd, rond 1980, zagen wij het belang in van eigen media om onze boodschap te verkondigen”, vertelt Wilma Geurtjens een van de oprichters van de Vrouwenradio Den Bosch. “We hadden al de Vrouwenkrant Rosa, een Vrouwendrukkerij ‘De Doordrukster’ en nu dus ook de Vrouwenradio Den Bosch.” Elke vrijdagochtend zonden ze uit. Op de site kun je verschillende illegale uitzendingen hiervan terugluisteren, waaronder ‘Pottenprogramma’, ‘Pornoshop gekraakt’, ‘Ontruiming van het vrouwenhuis’ en nog meer.

Het nieuwe feminisme

Na de tweede feministische beweging leek het feminisme voltooid, de strijd gestreden. Maar een nieuwe generatie van jonge feministen staat nog altijd op de barricaden, ook in Brabant. Zij voeren onder meer actie voor de rechten van alle vrouwen, of die nu hetero zijn, homo of in een mannenlichaam geboren, en verbinden deze strijd met die tegen racisme en voor een beter klimaatbeleid. Ze kijken naar inclusie en diversiteit en naar een betere verdeling van zorg voor kinderen én ouders.

De expositie ‘Rebellerende vrouwen’ is te zien via: www.bhic.nl/rebellerende-vrouwen.

Vrouwenstaking in Den Bosch, 30 maart 1981. De staking was landelijk. Foto Wilma Geurtjens