Twee ton voor onderhoud Burgemeestersvijver Schijndelse Bloemenwijk

MEIERIJSTAD – Het onderhoud van de Burgemeestersvijver in de Schijndelse Bloemenwijk zal 190.000 euro gaan kosten. Door achterstallig onderhoud was de levendigheid van de vijver verloren gegaan.

De vijver werd in het verleden veel gebruikt als visvijver voor de Schijndelse jeugd. Bewoners hebben aangegeven dat er tegenwoordig geen vissen meer in het water leven. Dit was de grootste beweegreden om de gemeente te vragen om onderhoud te verrichten. De gemeente maakte zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de vijver vanwege te vissterfte. Daarom heeft de werkgroep Visvijver van de wijkraad Bloemenwijk aan Katalys (voorheen KNHM) en Arcadis gevraagd te onderzoeken wat er aan maatregelen moet worden genomen om de vijver toekomstbestendig te maken.

Er zijn een aantal aanpassingen voorgesteld om dit te realiseren. De vijver moet uitgediept worden. Daarnaast moet er een natuurvriendelijke oever komen. Verder zal er een steiger geplaatst worden en worden er drijfplanten aangebracht. De bedoeling is om dit onderhoud later dit jaar uit te voeren. Dit zal volgens de kostenberaming die gedaan is ongeveer 190.000 euro gaan kosten. Binnen het programma verkeer, vervoer en openbare ruimte is hiervoor in 2024 geen budget beschikbaar. Daarom zal dit begroot worden in het budget voor groenonderhoud.