Toch huizen aan Pastoor van Schijndelstraat Boerdonk

BOERDONK – Aan de Pastoor van Schijndelstraat in Boerdonk mogen in principe negentien huizen worden gebouwd. Burgmeester en wethouders van Meierijstad willen daaraan meewerken.

Die huizen zijn gepland tussen de Pastoor van Schijndelstraat 1 en nummer 5. Het terrein kent een voorgeschiedenis. De eigenaar verplaatste jaren geleden zijn bedrijf. Hij verkocht de grond voor één euro aan de toenmalige gemeente Veghel.

Die wilde er huizen bouwen, maar omdat er alsmaar geen woonbestemming op de grond kwam werd de overeenkomst uiteindelijk ontbonden. Nu ligt er wel een plan voor negentien huizen. Daarom willen burgemeester en wethouders de grond onder dezelfde condities terug verkopen. Volgens het college wordt daarmee recht gedaan aan de afspraken die in het verleden zijn gemaakt en “wordt tegelijk invulling gegeven aan de woningbouwbehoefte voor Boerdonk,” aldus het college.

De plek waar de huizen zijn gepland