Toch geen 'boete' voor te weinig sociale huurhuizen

Raad is bang dat er dan helemaal niet meer gebouwd wordt

MEIERIJSTAD – Er komt in Meierijstad toch geen boete voor projectontwikkelaars die niet genoeg sociale huurwoningen bouwen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde donderdagavond een amendement waarmee deze prikkel van tafel ging. Dat was een tegenvaller voor wethouder Rick Compagne.

De gemeente Meierijstad kent een regeling waarbij projectontwikkelaars of anderen die willen bouwen in hun plan tenminste een kwart sociale woningbouw moet opnemen. In de praktijk lukt dat niet altijd. Daarom stelden burgemeester en wethouders voor dat die bouwers voor elke niet gebouwde huurwoning 11.000 euro in een pot zouden storten. Dat geld zou dan bestemd zijn voor bedrijven die wel sociale huurhuizen bouwen.

Twee kampen
De gemeenteraad was sterk verdeeld. Er waren twee kampen. Het kamp van Lokaal Meierijstad, Gemeentebelang, Lijst Blanco en coalitiepartij VVD, wilde niet zo’n regeling. Daar stonden PvdA, D66 en Hart lijnrecht tegenover. Die wilden juist dat die projectontwikkelaars een veel hoger bedrag zouden betalen.

Het CDA neigde een paar weken geleden nog naar het kamp van de PvdA c.s. Donderdagavond waren de christendemocraten van kleur verschoten. Ze steunden een amendement van Lokaal Meierijstad c.s om toch af te zien van wat sommigen als een ‘boete’ beschouwen.

Contraproductief
De tegenstemmers voerden als argument aan dat zo’n vergoeding voor niet gebouwde sociale huurwoningen contraproductief werkt. Ze zijn bang dat de projectontwikkelaars dan helemaal niet meer zullen bouwen. De tegenstemmers vinden dat er andere middelen zijn om meer huizen gebouwd te krijgen zoals prestatieafspraken maken met woningcorporaties en zelf grond kopen.

Lokaal, Gemeentebelang, Lijst Blanco en VVD hadden ook nog een motie in petto waarin stond dat die hele 25 procentsregeling geschrapt moest worden, maar die haalde het niet.

Wat blijft is de oude eis dat 25 procent van de huizen sociale huurwoningen moet zijn. Wethouder Compagne had gehoopt dat hij met een compensatiebedrag een extra instrument in handen zou krijgen om de bouwers daartoe te dwingen. Dat werd hem donderdagavond uit handen geslagen.

De hele discussie ontlokte Marrik van Rozendaal (D66) de opmerking dat hij voor het uitgeklede voorstel zou stemmen. “Maar dat voorstel scoort een 5,5. Als we het niet aannemen hebben we helemaal een tandeloos beleid,” zei hij.