Tijdelijk raadslidmaatschap Witlox kan opmaat zijn voor nieuwe politieke loopbaan

'Ik ga niet met modder gooien'

SCHIJNDEL – Eus Witlox stapt weer in het politieke strijdtoneel van Meierijstad. Hij gaat op persoonlijke titel in de gemeenteraad zitten op de zetel die vrijkwam na het vertrek van Marischka Klotz. Volgens Witlox komt zijn stap voor hem net zo onverwacht als voor veel andere mensen.

Het is voor een half jaar en we gaan de verkiezingstijd in. Een periode waarin doorgaans geen grote besluiten meer worden genomen. Kun je in zo'n korte tijd nog potten breken of is deze kortstondige raadsperiode een opmaat voor een nieuwe partij en een nieuwe politieke carrière? “Ik sluit niks uit,” zegt Eus Witlox.


Stemmenkanon

Eén ding is zeker: Witlox is een stemmenkanon. Hij kreeg in 2016 meer dan 2000 voorkeurstemmen. Zijn partij Team Meierijstad werd de grootste en Eus Witlox werd wethouder.
Team was een verzameling van lokale partijen uit de kernen die samen Meierijstad gingen vormen. Na een paar jaar bleek dat verstandshuwelijk niet houdbaar. Karakters botsten en er bleken op een aantal punten grote verschillen van inzicht te zijn. Er liep een links-rechts scheidslijn door de partij die ervoor zorgde dat er af en toe niet met één mond werd gepraat.

Niet kiezen

Team scheurde en uit de brokstukken ontstonden HIER en Lokaal Meierijstad. Eus Witlox beschouwt zichzelf als een vader die zijn gezin zag verbrokkelen. Hij wilde niet voor één van zijn ‘kinderen’ kiezen.
Witlox had in de gemeenteraad kunnen blijven zitten en theoretisch wethouder kunnen blijven, maar dat wilde hij niet. “Dan was ik een wethouder zonder partij geweest,” zegt hij nu.

Daarom stapte hij helemaal uit de politiek. Volgens Witlox is het nooit bij hem opgekomen terug te keren in de politieke arena. Totdat hij een week geleden een officiële brief kreeg waarin stond dat hij na het vertrek van Klotz de eerste aangewezene was om de raadszetel in te nemen. Dat had hij te danken aan het grote aantal voorkeurstemmen.

Verplicht aan kiezers

“Ik heb over die brief nagedacht en ik heb er met mensen over gesproken. Ik dacht bij mezelf: er hebben zoveel mensen op mij gestemd, ik ben aan hun verplicht om die raadszetel in te nemen. Ik kreeg ook van verschillende mensen te horen dat ze vonden dat ik dat moest doen.,” zegt Witlox.

Marischka Klotz zat voor HIER in de raad. Heeft hij overwogen om voor die partij in de raad te gaan zitten? “Geen moment,” zegt hij resoluut. “Ik ben voor Team Meierijstad in de raad gegaan. Dat is mijn partij. Die is om zeep geholpen en die bestaat niet meer. Bovendien heeft die splitsing mij mijn baan gekost. Ik wil niet bij één van de twee nieuwe partijen horen. Daarom ga ik zelfstandig verder.”

Niet met modder gooien

Hoe ziet Witlox zijn inbreng in het staartje van deze raadsperiode? “Ik ga het college controleren want dat is de taak van een raadslid. En ik ga laten horen wat ik van dingen vind. Ik ga niet met modder gooien.”

De toekomst is geheel ongewis. Witlox zegt dat hij nu geen plannen heeft voor een nieuwe partij waarmee hij de verkiezingen in wil gaan. Dat wil niet zeggen dat hij daar niet over nadenkt. “Als ik dat wil moet ik daar eens goed met andere mensen over praten, want dat kan ik natuurlijk niet in mijn eentje. Bovendien moet ik dan haast maken want de inschrijvingstermijn is zo voorbij”.

Hij zou aansluiting kunnen zoeken bij een landelijke partij. “Nee,” zegt Eus Witlox. “Ik ben een groot voorstander van lokale partijen.”

eus witlox

Tags