Thuis in Rooi weer tijdelijk onderdak

SINT-OEDENRODE - Thuis in Rooi zit over ruim twee maanden weer in een tijdelijk onderkomen. Omdat het Ontmoetingscentrum het oude Rabobankgebouw aan de Markt in Sint-Oedenrode per 1 augustus moet verlaten stak het gemeentebestuur van Meierijstad de helpende hand toe. Samen met de initiatiefneemsters keek men naar een pand in de nabijheid van het centrum om de activiteiten voort te kunnen zetten. Als tijdelijk alternatief kwam het pand Heuvel 8 naar voren waar voorheen café ’t Kerkpleintje was gevestigd.

Thuis in Rooi is een burgerinitiatief voor een inloopvoorziening. Inwoners uit Sint Oedenrode kunnen hier elkaar laagdrempelig ontmoeten en aan activiteiten deelnemen. In de korte tijd dat Thuis in Rooi bestaat (1 jaar) steeg de naamsbekendheid. Wekelijks nemen 100 á 150 mensen deel aan activiteiten of zijn als vrijwilliger actief.

Belangrijke voorziening
Rik Compagne, wethouder Zorg: “We zien dat er mooie dingen gebeuren in het centrum van Sint-Oedenrode. Het is van belang voor onze inwoners dat er laagdrempelige voorzieningen in de nabijheid zijn. Met deze oplossing kan Thuis in Rooi haar rol blijven vervullen”

Permanente huisvesting
Ook besloot het college om Thuis in Rooi incidenteel te ondersteunen zodat zij hun activiteiten voor in ieder geval een periode van 1 jaar op Heuvel 8 kunnen voortzetten. Met de mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar. De tussenliggende periode geeft ruimte aan de initiatiefneemsters om met de gemeente te zoeken naar een permanente locatie. Tot opluchting van Annemiek Nas- Van der Vleuten, samen met haar moeder en zus initiatiefnemer van het Ontmoetingscentrum. “Wij zijn hier erg blij mee. Na de bouwvak beginnen we met de verbouwing en inrichting. Ik verwacht dat we het nieuwe pand half oktober kunnen betrekken”, zegt zij.

Speelgoed-ruil-winkel
Thuis in Rooi heeft nog meer plannen. Na de zomervakantie openen vrijwilligers in het portaal van de Martinuskerk ‘Speelkado’, Een Speelgoed-ruil-winkel. “Door overtollig speelgoed te ruilen en op verantwoorde wijze door te gegeven dragen we bij aan een circulaire economie. Iedereen kan hier terecht om op een laagdrempelige manier, met gesloten beurs, ander speelgoed aan te schaffen”, aldus Annemiek Nas.

Werkwijze Speelkado
Vrijwilligers runnen ‘Speelkado’ gedurende de openingstijden van Thuis in Rooi. Speelgoed kan men hier inleveren en/of ruilen. De klant krijgt hiervoor muntjes en kan tegen inlevering daarvan ander materiaal uitzoeken. Thuis in Rooi werkt hierbij samen met Caritas, Welzijn de Meierij, voedselbank, basisscholen en huisartsen. Bovenstaande instanties verspreiden ook muntjes onder ouders die niet de financiële ruimte hebben voor extra presentjes. Zodat hun kinderen gewoon mee kunnen doen in de maatschappij en ook een kado meenemen naar kinderfeestjes van klasgenoten.

Vrijwilligers van Thuis in Rooi verwelkomen woensdag 27 juli met een gezamenlijke foto hun nieuwe onderkomen Heuvel 8.