Tarieven waterschapsbelasting stijgen in 2023

BOXTEL - Bedrijven, agrariërs, inwoners, bos- en natuureigenaren en gemeenten die qua watervoorziening afhankelijk zijn van Waterschap De Dommel krijgen in 2023 te maken met een prijsstijging van 6,75%.

Om het watersysteem aan te passen aan de klimaatextremen is extra inzet van Waterschap De Dommel nodig. Ook de prijsstijgingen van grondstoffen, elektra en arbeidskrachten brengen extra kosten met zich mee. Met deze verhoging zegt het waterschap te kunnen blijven zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water in zijn werkgebied. Waterschap De Dommel zegt één van de lagere tarieven in Nederland te hebben.

Opbouw tarieven
De verhoging komt neer op een tarief van € 219 per jaar voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning (stijging van € 12). Een tarief van € 285 voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ-waarde van € 350.000) (stijging van € 10). Een tarief van € 2.072 voor agrarische bedrijven met een meerpersoonshuishouden in een woning van € 350.000 met opstallen met een waarde van € 250.000 en een omvang van 25 hectare (stijging van € 87). De totale begroting van het waterschap van 2023 is € 137 mln. (2022: € 128 mln.)