Taalhuizen Meierijstad helpen bij herkennen laaggeletterdheid

MEIERIJSTAD – In Meierijstad wonen zo’n 7000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. ‘Laaggeletterden’ wordt die groep doorgaans genoemd en ruim de helft van die mensen heeft desondanks een baan, maar vaak blijkt hun werkgever niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van die ‘laaggeletterdheid’.
Dit werd donderdagmiddag duidelijk op een bijeenkomst voor werkgevers in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Een bijeenkomst die vooral bedoeld was om werkgevers meer bekend te maken met het probleem van laaggeletterdheid en vooral met de maatregelen die genomen kunnen worden om dat probleem te herkennen. En vervolgens aan te pakken.
Herkennen
De ruim 50 aanwezigen kregen eerst een toneelstuk te zien dat werd verzorgd door Training en Acteursbureau Hetsen & Visschers. En daarbij werd op een bijzonder heldere manier duidelijk gemaakt dat vooral dat herkennen-van-signalen ongelooflijk belangrijk is. En dat op alle niveau’s: in werksituaties op de werkvloer, maar ook in de praktijk bij huisartsen, bij oudergesprekken op school of bij ondersteunings-activiteiten door medewerkers van gemeentelijke instellingen en diensten.
Preventie
Wethouder Coby van der Pas benadrukte daarom nog eens dat zowel preventie als hulp bij tegen gaan van laaggeletterheid absoluut nodig is om iedereen zoveel mogelijk volwaardig mee te kunnen laten doen in de samenleving.
En omdat het bedrijfsleven, zeker nu, iedereen keihard nodig heeft is er dus zeker ook sprake van een welbegrepen eigen belang om met dit probleem aan de slag te gaan.
Taalhuizen
De taalhuizen die Ons Welzijn in Veghel en Welzijn De Meierij in Schijndel en Sint-Oedenrode heeft ingesteld kunnen en willen daarbij op alle manieren helpen.
Indrukwekkend was tenslotte het gedicht dat 4 laaggeletterden, samen met stadsdichter Rick Terwindt, hadden geschreven en voordroegen aan het eind van de bijeenkomst.