Symposium ‘Een boekje open over Cybercrime’

MEIERIJSTAD - Omdat de fusiegemeente Meierijstad vijf jaar bestaat, werd woensdag een symposium voor de regio gehouden. Aangezien burgemeester van Rooij van de gemeente Meierijstad ook voorzitter is van de Programmaraad Cyber Oost-Brabant, was het thema voor het symposium snel bedacht: cybercrime.

Het symposium is mede voorbereid vanuit het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant, het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en OM in Oost-Brabant.
De tweehonderd bezoekers van het symposium waren afkomstig van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, veiligheidsregio’s, bedrijven en onderwijsinstellingen. Titel van het symposium was ‘een boekje open over cybercrime’.

Roosy

Tijdens het symposium, dat geleid werd door Chris van ’t Hof, stonden slachtofferverhalen centraal. Verhalen van een ondernemer die alles kwijtgeraakt was door een hack en aanvallen op werkbedrijf Senzer en de gemeente Hof van Twente. Reflecties waren er vanuit het Cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant en vanuit de Cyber Security Raad (CSR).
Ook werd Hackshield gelanceerd. Dat is een cybergame om kinderen van 8-12 cyberweerbaar te maken. De jonge tot Cyberagent opgeleide ‘Roosy’ stal de show door cybertips aan de aanwezigen te geven.

Toekomst

Naar aanleiding van het symposium gaat een Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid in Oost-Brabant aan de slag om gemeenten en bedrijven te ondersteunen op dit voor velen toch nog relatief onbekende onderwerp. Daarbij specifieke aandacht voor jeugd, ouderen en het MKB.

Foto's: gemeente Meierijstad