Symposium ‘Actief Ouder Worden’ in provinciehuis Den Bosch (Video)

MEIERIJSTAD/DEN BOSCH – Op woensdag 26 juni werd het symposium ‘Actief Ouder Worden’ van Stichting Meierode gehouden. Enkele experts uit de ouderenzorg gaven lezingen over hun kijk naar deze bevolkingsgroep en hun rol in de maatschappij. Ook werd het gelijknamige boek, geschreven door Tinie Kardol en Wim van Kreij, gepresenteerd en overhandigd.

“Ouderen zijn een cadeau voor de maatschappij. We weten alleen niet hoe we het moeten uitpakken.” Met deze woorden zette dagvoorzitter Jan van der Kruis de toon voor het symposium. Volgens hem en de andere experts hebben ouderen een belangrijke plek in de samenleving en moeten we ze vooral niet zien als een kwetsbare groep mensen die gepamperd moet worden. Wel is het belangrijk om rekening te houden met hun mentale- en fysieke gezondheid. Daarnaast menen de experts dat het goed zou zijn als de ouderen wat meer in contact komen met de jongere bevolkingslagen.

Tinie Kardol, professor en auteur van het boek ‘Actief ouder worden’, heeft actief ouderen gevraagd over hun levensstijl en opvatting en kwam na 130.000 reacties tot een aantal conclusies. Een belangrijke conclusie is dat ouderen teveel stilzitten en liggen. “Gemiddeld zo’n 16 tot 17 uur per dag. Dat is natuurlijk voor niemand goed, ook niet voor hen.” Er moet volgens Kardol dus meer bewogen worden. “Het is bijvoorbeeld goed dat ze gaan kaarten met anderen. Zo houden ze hun sociale contacten op pijl. Toch moeten ze ook verder kijken, want tijdens dit soort activiteiten zitten ze toch het grootste deel van de tijd.”

Naast het bewegen, werd er ook nagedacht over de ouderenzorg en huisvesting voor deze leeftijdsgroep. Ouderen blijven steeds langer tijd wonen, wat volgens de experts goed is. Maar dit moet wel kunnen. De druk op de ouderenzorg neemt toe en (klein)kinderen hebben niet altijd tijd om deze zorg op zich te nemen. “Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te overwegen wat de beste keuze is, thuis wonen of in een verzorgingscentrum.”

Naast de lezingen werd het boek van Kardol en Van Kreij gepresenteerd en overhandigd aan Wilma Dirken, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.