Subsidie voor onkosten controle coronatoegangsbewijzen

MEIERIJSTAD - Ondernemers (horeca), sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties die in de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022 kosten hebben gemaakt voor de controle van coronatoegangsbewijzen, kunnen hiervoor tot en met 31 december 2022 een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Het college heeft hiervoor een subsidieregeling vastgesteld. Voor deze subsidie is bijna 312.000 euro beschikbaar.

De subsidieregeling is bedoeld voor organisaties binnen gemeente Meierijstad.
Voor de subsidie gaat het om de volgende kosten:
Loonkosten van werknemers en arbeidskrachten. In geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage, verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten.
In geval van inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten. Hiervoor kan maximaal 5000 euro aangevraagd worden. Voorwaarde is dat er onvoldoende eigen personeel beschikbaar was. Verder materiële kosten voor de controle, verschuldigde BTW, voor zover dit van toepassing is. Voor binnen- en buitensportverenigingen geldt een vergoeding op basis van ledenaantal.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die zijn gemaakt voor de controle op de coronatoegangsbewijzen. Aanvragen na 31 december 2022 worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag wordt gericht aan het college van B&W via info@meierijstad.nl met als onderwerp Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen (CTB) tweede termijn.

Meer informatie over de regeling kijk op mijnoverheid.nl