Studenten gaan ouders in Schijndel helpen bij thuisonderwijs

SCHIJNDEL - Lesgeven aan je eigen kinderen die nu noodgedwongen thuiszitten. Dat zorgt in veel gezinnen voor de nodige hoofdbrekens. Hoe sluit ik aan bij de uitleg op school? Hoe krijg ik de nodige discipline en hoe zit dat met die breuken? En hoe combineer ik dat met mijn eigen werk? Hedendaagse problemen vragen om creatieve oplossingen. Zet een student in.

Samen met alle medewerkers van de overkoepelende basisschoolorganisatie SKOPOS maakt Monique Klaassen zich flinke zorgen nu de kinderen zo goed en kwaad mogelijk thuis oefenen met hun onderwijsprogramma.

“We horen allemaal verhalen over hoe moeilijk de combinatie thuiswerken en lesgeven aan eigen kinderen is”, legt zij uit. “We willen ouders ontlasten en de kwaliteit van onderwijs op afstand verbeteren. Spontaan kwamen we op het idee om studenten van hogescholen en universiteiten in te gaan zetten als thuisonderwijzers. We vonden een uitzendbureau uit Tilburg dat de werving voor ons doet. Alle Schijndelse gezinnen kunnen vanaf volgende week een student aan huis ontvangen. Zowel ouders als studenten reageren heel positief op ons plan dat we SKOPOS Let’s Drive hebben genoemd.”

Hoe werkt SKOPOS Let’s Drive in de praktijk?

Vanaf 11 mei kunnen studenten worden ingeschakeld als ondersteuning voor het thuisonderwijs bij basisschoolleerlingen. Ouders betalen 5 euro per uur en SKOPOS legt daar nog 5 euro bij voor elke student. Op dit moment hebben 14 gezinnen zich aangemeld en zijn er vier studenten nodig. De studenten horen tijdens een informatiebijeenkomst hoe ze het beste les kunnen geven. Natuurlijk wordt ook bij het thuisonderwijs anderhalve meter afstand gehouden.

Persoonlijke belangstelling voor de kinderen en een goede relatie is belangrijk. De thuisonderwijzers sluiten aan bij de uitleg die op school gegeven wordt. Geduld opbrengen en goed communiceren is ook belangrijk. Studenten hebben een verklaring van goed gedrag nodig. Als ze problemen bij kinderen signaleren, dan wordt gevraagd om die terug naar school te koppelen. Studenten sluiten aan bij de SKOPOS-waarden en normen. Daarbij is het luisteren en volgen van kinderen een belangrijk onderdeel. Zo krijgen ze het onderwijs dat ze nodig hebben. Ieder kind telt mee. Voor ouders met onvoldoende budget voor de thuishulp wordt een oplossing gezocht.

Werving van studenten via een uitzendbureau

Gina van de Broek, van Recruitastudent.nl, zorgt voor de werving van studenten. “Veel studenten zitten nu verplicht thuis. Zo wordt veel talent en tijd verspild. Ze hebben tijd over om wat extra’s te doen”, licht Gina toe. “Studenten reageren heel positief op onze oproep om zich aan te melden als huiswerkbegeleider. Ze willen graag thuiszittende kinderen helpen. Bovendien krijgen ze, ook niet helemaal onbelangrijk, een tientje per uur en een vergoeding voor hun reiskosten. Voor ons is het een uniek project wat we nog niet eerder gedaan hebben.“

Crisis legt focus op innovatie van het onderwijs

“Ik denk dat we uiteindelijk heel anders uit deze crisis gaan komen”, vertelt Monique Klaassen filosoferend verder. “Zowel wij als onderwijsaanbieder als de kinderen zelf doen ervaringen op die we in de toekomst gaan gebruiken. Kinderen worden teruggeworpen op zichzelf. Hierdoor worden ze zelfstandiger en ik denk dat ze school ook meer gaan waarderen. Ze leren omgaan met moderne technieken en overleg op afstand. Ouders zien dat er iets van discipline nodig is om onderwijs goed te laten slagen. Wij als onderwijsorganisatie gaan versneld gebruik maken van digitale mogelijkheden. De innovatie is nu in een stroomversnelling gekomen. ICT en Office 365 zullen een veel grotere rol gaan spelen, evenals digitaal samenwerken en onderwijs op afstand. We werken steeds beter en meer samen met andere bedrijven en instellingen. Het zou goed kunnen zijn dat we uiteindelijk sterker uit de crisis komen.”