Stichting Algemeen Boerdonks Belang viert 50-jarig jubileum

Boerdonk kenmerkt zich door unieke saamhorigheid

BOERDONK – Met een wereldhit bezong Frank Sinatra zijn liefde voor de ‘city that never sleeps’. Maar ook in Boerdonk is men apetrots op hun unieke dorp dat gekenmerkt wordt door saamhorigheid en plezier. “Als wij als dorp het niet doen, dan gebeurt er niets”, zegt Ronald van Kol stellig, de huidige voorzitter van SABB. Het hele jaar door zorgt deze stichting ervoor dat het bruist van de activiteiten voor jong en oud.

Aanstaande zondag 16 mei viert men het 50-jarige bestaan van SABB (Stichting Algemeen Boerdonks Belang). Ondanks de coronabeperkingen pakt men, zoals vaak gebruikelijk, flink uit. Een speciaal geschreven en rijkelijk geïllustreerd boekwerk wordt gepresenteerd met daarin alle hoogtepunten van de afgelopen vijftig jaar. In een talkshow komen allerlei mensen aan het woord die daarover kunnen vertellen. Iedereen kan meekijken via een livestream. Het programma start om 13.00 uur en zal rond 14.30 uur afgelopen zijn. Hierbij een LINK naar de livestream (https://youtu.be/FJ7HpQNMUSE).

Daarnaast zal Ina Adema, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, het jubileumboek “50 jaar SABB” overhandigen aan de oprichters van de stichting. Zij was voormalig burgemeester van Veghel en heeft nog steeds een warm gevoel overgehouden aan haar contacten destijds met de Boerdonkse gemeenschap. Het verhaal gaat dat zij wel eens anderen liet wachten om wat langer bij een Boerdonkse festiviteit te kunnen blijven. Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad, gaat een mozaïekbankje onthullen pal voor het centrale gemeenschapshuis. De naam van de social sofa is veelzeggend: “Hier zitte goed!”

Boerring

Boerdonk of Boerring (dialect) wijst op het ontstaan ervan op een hoger gelegen zandrug in het dal van de Aa. Van oudsher maakte Boerdonk deel uit van de gemeente Erp. Later werd dat Veghel en Meierijstad. Kenmerkend voor het dorp is de groep mensen die leefden op en van het land. Iedereen was daar erg druk mee doende, het hele jaar door. Waar het kon hielp men elkaar. Hierdoor is van oudsher een grote onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid ontstaan. Iedereen deed wat van hem gevraagd werd. Dit zit nog steeds in het DNA van de ongeveer 800 huidige inwoners.

Behoefte aan georganiseerde activiteiten

Naast het harde werken, was er behoefte aan ontspanning en gezelligheid. En wat is er dan leuker om met eigen mensen in het eigen dorp een feest te organiseren. Al gauw ontstond er een Oranjecomite. Men wilde speciaal voor de jeugd leuke activiteiten organiseren en mensen bij elkaar brengen. In 1970 werd een comité gekozen voor Het Algemeen Boerdonks Belang. Dit ging een coördinerende en ondersteunende rol vervullen bij alle Boerdonkse festiviteiten.

Mien Timmers was hierbij van 1986 tot 1995 penningmeester en voorzitter. Zij herinnert zich de vele gezellige uitstapjes en activiteiten nog goed. Er was nog niet zoveel te doen en er werd steeds meer georganiseerd. Eens was er een fietstocht uitgezet met papieren zakken aan de bomen die allemaal wegwaaiden door de harde wind. Maar ook dat kwam goed. “Wij zijn een ons-kent-ons gemeenschap”, zegt Mien. Wij helpen elkaar. Ik heb het een fijne tijd gevonden. Het was dankbaar werk en de mensen waren er blij mee.” Tijdens die periode ging Boerdonk over naar de gemeente Veghel en moest er een dorpsraad worden gevormd. SABB nam deze taak op zich. Het klooster en de pastorie werden door de gemeente gekocht. De pastorie werd omgebouwd tot het huidige gemeenschapshuis en het klooster moest plaatsmaken voor seniorenwoningen.

Hans Coolen was secretaris en voorzitter van 1997 tot 2007. Er werd in die periode steeds meer georganiseerd voor kinderen en ouderen. Uitstapjes naar een pretpark, een buurtkwis, volksdansen, carnaval, de harmonie, koren en noem maar op. “We vormden een mooi team”, zegt Hans. “Het hele jaar door was er wel iets te doen. Het takenpakket werd ook te groot. Het was een tijd van consolidatie. Er kwamen draaiboeken en protocollen. Er kwam meer lijn in de organisatie. Uiteindelijk ontstonden er zelfstandige groepen en stichtingen die elk een eigen taak op zich namen.”

Ronald van Kol is de huidige voorzitter van SABB. Voor de oudere jeugd kwamen er activiteiten bij zoals skiën, paintballen en karten. Men wilde de jeugd ook vasthouden in het dorp en ruimte geven voor ontmoeting en samenzijn. Ronald merkt nog steeds een grote bereidheid van de Boerdonkse bevolking om overal aan mee te werken. De vele activiteiten samen zorgen voor een enorme onderlinge binding.

Veel Boerdonkse jongeren willen later toch weer terugkomen naar hun dorp, omdat ze daar zo’n prettige contacten hebben. “Ik voel me verplicht aan mijn voorgangers om de leefbaarheid in het dorp hoog te houden”, zegt Ronald. “Die unieke eigenschap van Boerdonk moet behouden blijven. Bij alle nieuwkomers gaan we persoonlijk langs met een welkomsttas. De mensen krijgen dan ook uitnodigingen voor evenementen. Meteen peilen we dan even wat zij voor interesses hebben.” Zo pakken ze dat aan in Boerdonk”!

Volop leven in de kleine kern van Boerdonk

Boerdonk heeft op eigen kracht en in grote saamhorigheid gezorgd voor een geweldige plek om te wonen. Bij alle activiteiten is de opkomst hoog. Iedereen is wel ergens als vrijwilliger bij betrokken. Zelden wordt er tevergeefs op iemand een beroep gedaan. Oud-Boerdonkenaren, die vanwege hun gezondheid niet meer in het dorp kunnen wonen, worden jaarlijks met een speciale dorpsauto opgehaald voor een gezellig samenzijn. Weer even terug naar hun roots maakt ze heel gelukkig.

Elke geboorte wordt gevolgd door een bezoek van mensen van SABB met een presentje. Zij horen er meteen al bij. Met Sinterklaas krijgen alle kinderen een cadeau, niemand uitgezonderd. Jaarlijks wordt een vrijwilliger in het spotlicht gezet en die ontvangt als waardering het zogenaamde Boerdonkenaardje.

Boerdonk kent een eigen WhatsAppgroep genaamd Het Boerings Krantje, zodat iedereen overal van op de hoogte is. Indrukwekkend zijn de vlaggen die halfstok hingen tijdens uitvaarten van coronaslachtoffers. De mensen vormden een erehaag langs de kant. Boerdonk is tijdens de eerste coronagolf hard getroffen. Ook dan is men er voor elkaar.

Wat gaat de toekomst brengen voor Boerdonk?

SABB ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Samenwerking is het cement bij alle activiteiten. De inmiddels 31 verenigingen en stichtingen in Boerdonk zoeken elkaar steeds meer op. Men wil geen roofbouw plegen op vrijwilligers en het werk verdelen en afstemmen. Op die manier kan men met een gerust hart de komende 50 jaren vooruit.

De huidige voorzitter Ronald van Kol (rechts) en oud-voorzitters Mien Timmers en Hans Coolen