Steun voor energiekosten clubs en verenigingen in Meierijstad

Voetbalclubs hebben vaak hoge energiekosten door de veldverlichting
Fotograaf: Jan van Oort

MEIERIJSTAD - De gemeente Meierijstad komt met een eenmalige subsidieregeling voor clubs en verenigingen om de hogere energielasten te compenseren. Sportverenigingen, kunst- en cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen een aanvraag doen voor een vergoeding. Het gaat om de extra kosten die vorig jaar zijn gemaakt door de tariefstijgingen van gas en elektriciteit.

De subsidieregeling gaat alléén over het jaar 2022. Het gaat hierbij om het verschil in energietarief van 2022 vergeleken met 2021. Dus niet om hogere kosten door méér verbruik van gas of elektriciteit. Wethouder Menno Roozendaal: “We willen ze nu vooral zo snel mogelijk helpen, maar tegelijk een prikkel inbouwen dat deze clubs zoveel mogelijk energie gaan besparen. Daarom vragen we ze bij hun aanvraag ook te verklaren dat ze in dit jaar energiebesparende maatregelen gaan treffen.”

Aanvraag tegemoetkoming
Een aanvraag is mogelijk totdat de subsidiepot van € 450.000,- leeg is. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst; die kunnen worden ingediend tot en met 31 december via www.meierijstad.nl/energiesubsidie.

Vergoeding 2023
Over een vergoeding in 2023 heeft het college nog geen standpunt bepaald. Wel geeft het college aan dat noodsituaties op maatwerk kunnen rekenen.