Sterke stijging cybermisdaad in Meierijstad

MEIERIJSTAD - Afgelopen jaar is het aantal geregistreerde cybermisdaden in Meierijstad fors gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van DutchTech Magazine. Samen met Deuren staat onze gemeente op de twee plek van sterkste stijgers.

In de hele provincie steeg het aantal meldingen van cybermisdaden met meer dan 100%. Dat komt vooral door een grote stijging van meldingen in Tilburg. In 2019 waren er 130 meldingen van cybercriminaliteit in deze stad. In Meierijstad ging het om 11 meldingen. Dat lijkt weinig, maar opvallend is dat in 2018 maar één melding van cyermisdaad in de gemeente werd gedaan.

Stijging zet door

De afgelopen jaren stijgt het aantal meldingen van cybermisdaad steeds sneller. Onduidelijk is of dit komt doordat er mee misdaad is of omdat mensen eerder deze misdaden bij de politie melden. Een andere verklaring kan zijn dat meer mensen internet, mobiele telefoons, tablets en social media gebruiken, waardoor ook het aantal misdaden stijgt. In dat opzicht lijkt het logisch dat in 2020 nog meer cybermisdaden gepleegd worden, omdat tijdens de coronacrisis juist veel meer en intensiever online media gebruikt worden. Dat geldt ook voor relatief onervaren gebruikers. Maar ook ervaren gebruikers staan vaak niet stil hoe je veilig online kunt communiceren.