Statushouders worden afval wijs!

MEIERIJSTAD - Eind oktober heeft gemeente Meierijstad de eerste workshop ‘Afval wijs’ gehouden. Dat is een workshop waarin statushouders uit de gemeente leren hoe huishoudens in de gemeente recyclen, afval inzamelen en afval scheiden.

De workshop was een pilot waarin een groep Arabisch sprekende Nederlanders meedeed. Zij werden bijgestaan door een tolk. In de workshop is uitgelegd waarom afval scheiden belangrijk is. De cursisten oefenden ook met het lezen van afvalsymbolen en afval op de juiste manier scheiden. Dat is namelijk best lastig als je nog niet zo goed Nederlands kunt lezen. Samen hebben de cursisten een afval app op hun telefoon gedownload, zodat ze makkelijker kunnen zien wanneer welk afval wordt opgehaald. Tot slot ging de groep naar de milieustraat waar ze een rondleiding kregen en meer informatie kregen over de afvalstromen die daar ingeleverd kunnen worden, welke gratis zijn en welke niet.

In december volgt een tweede pilot voor Eritrese statushouders. Zijn de pilots een succes, dan is de gemeente van plan de cursus in het inburgeringstraject op te nemen.