Staatsbosbeheer vraagt respect voor ‘grootste openlucht sportschool’

MEIERIJSTAD - Lekker sporten in de natuur. Staatsbosbeheer ziet het de laatste maanden sterk toenemen. Met name de hoeveelheid mountainbikers fietsen in steeds grotere getale door de natuurgebieden. Staatsbosbeheer juicht het sporten in de natuur toe, maar wel op de daarvoor bestemde paden en uitgezette MTB-routes.

Verbalen voor MTB’ers
Vooral bij mountainbikers ziet Staatbosbeheer een sterke toename in de natuurgebieden. En die gebruiken niet altijd de gebaande paden zo is de ervaring. Zoals laatst in het Wijboschbroek tijdens een handhavingsactie gehouden door BOA’s (handhaving buitengebied). Binnen drie uur tijd werden 10 proces verbalen geschreven, alleen al voor MTB’ers.

Natuur draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. ‘We zijn dan ook trots op de vele mogelijkheden die we in onze natuurgebieden kunnen bieden’ zo schrijft Staatbosbeheer. ‘Maar lang niet iedereen weet dat mountainbiken op bepaalde plekken om uiteenlopende redenen niet is toegestaan. We hebben het dan over de verstoring van vogels in het broedseizoen, van reeën en hun reekalfjes, een ongeschikte grondslag of gevaarlijke situaties die ontstaan op de wandelpaden. We zien dat veel mensen onbekend zijn met de regels die in de natuurgebieden gelden.’

Route plannen
Meer informatie over de mogelijkheden voor MTB-routes of andere activiteiten in de natuurgebieden is te vinden op: https://www.staatsbosbeheer.nl/Routes/?routetype