Sportraad Meierijstad vraagt gemeente hulp voor noodlijdende verenigingen

MEIERIJSTAD – De Sportraad Meierijstad vraagt de gemeente hulp voor verenigingen die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Volgens de raad missen die verenigingen inkomsten uit contributies, sponsoring en de kantine. De vaste lasten blijven wel gewoon doorgaan.

Volgens de Sportraad wordt een aantal verenigingen rechtstreeks in het voortbestaan bedreigd. Daarom wil de raad dat verenigingen gedurende de tijd dat de coronamaatregelen van kracht zijn geen huur hoeven betalen. Verenigingen met een eigen accommodatie zouden volgens de raad voorlopig geen belasting moeten hoeven betalen.

Ook vraagt de raad de gemeente om verenigingen die daarom vragen bij te staan in het overleg met hun commerciële huurder om tot passende compensatieafspraken te komen.

Sportverenigingen kunnen een beroep doen op het Noodloket van het ministerie van Economische Zaken waarin een tegemoetkoming van vierduizend euro in het vooruitzicht wordt gesteld, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Volgens de Sportraad Meierijstad is dat voor veel verenigingen onvoldoende