Sportpark De Neul op de schop

SINT-OEDENRODE – Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode gaat op de schop om ruimte te maken voor de Dommel.

De twee natuurvelden op het sportpark worden gedraaid. Accommodaties worden gesloopt en op een andere plek opnieuw worden opgebouwd.

Parkeerterrein

Het parkeerterrein wordt ook verlegd. Er komt een langgerekt parkeerterrein langs de verplaatste velden. De ondergrond wordt waterdoorlatend en geen asfalt. Bovendien komen er zestig extra parkeerplaatsen. Mensen die in het centrum van Sint-Oedenrode moeten zijn kunnen dan daar parkeren, want in het centrum komen minder parkeerplaatsen.

Overstroomd

De afgelopen jaren is het sportpark enkele keren onder water gelopen. Na deze ingrepen zou dat probleem opgelost moeten zijn. In de scenario’s wordt nu rekening gehouden met een overstroming eens in de twintig of veertig jaar. Na de ingreep zou dat één keer in de zestig tot honderd jaar zijn.

De gemeente is met de gebruikers van De Neul in gesprek over de ingrepen. Het werk zal betekenen dat bijvoorbeeld Rhode enige tijd van andere velden gebruik moet maken. Het hoofdveld blijft liggen.

Het plan voor de inrichting van De Neul ligt nu ter inzake.

Sportpark de Neul