Sportclubs Meierijstad rollen redelijk door coronaperiode

Veldsportverenigingen maken zich meeste zorgen

MEIERIJSTAD – Tweederde van de sportverenigingen in Meierijstad die hebben meegedaan aan een enquête van de Sportraad Meierijstad denkt dat de coronamaatregelen geen bedreiging zijn voor hun voortbestaan. Sterker nog: bijna een kwart van de verenigingen denkt dat het aantal leden zal toenemen.

Eénderde van de verenigingen denkt juist dat het wel eens einde oefening kan zijn als de coronamaatregelen nog lang duren.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Sportraad Meierijstad. De raad stuurde een enquête aan 120 verenigingen. Daarvan stuurden er 53 een antwoord.

De terugloop van het aantal leden in de coronaperiode valt mee. Bij tweederde van de verenigingen daalde het ledental met minder dan vijf procent. Bij slechts tien procent van de deelnemende verenigingen vertrok tien procent van de leden. Gerelateerd aan het aantal verenigingen dat deelnam aan de enquête zijn dat dus vijf verenigingen waar meer dan vijf procent van de leden vertrok.

Veldsportverenigingen maken zich zorgen

De verenigingen die zich het meest zorgen maken zijn de clubs met de grootste begroting en de meeste leden. Dat zijn de veldsportverenigingen met 500 tot 1000 leden en een eigen kantine.

Van de 53 verenigingen die het vragenformulier invulden denkt de helft dat ze de rekeningen wel kunnen blijven betalen. Vijftien procent verwacht dat er nog in de eerste helft van dit jaar een moment komt dat de bodem van de schatkist is bereikt.


De gemeente Meierijstad heeft tijdens de coronapandemie – al dan niet met hulp van het rijk – al steunmaatregelen genomen voor de sportverenigingen. De Sportraad pleit op grond van het onderzoek voor extra aandacht voor de grotere veldsportverenigingen. Niet alleen nu maar ook na het einde van de pandemie.