Sportclubs Meierijstad bezorgd maar niet in zak en as

Sportraad Meierijstad peilt de stemming in coronatijd

MEIERIJSTAD – Sportraad Meierijstad roept alle sportverenigingen op mee te doen aan een enquête over hun situatie in coronatijd. Uit de eerste resultaten van een onderzoek van de sportraad blijkt dat sportverenigingen zich zorgen maken maar niet in zak en as zitten: de terugloop van het aantal leden valt mee en de meeste leden en sponsoren betalen gewoon hun bijdragen.

Het Mulierinstituut houdt een landelijk onderzoek “Sport en Corona”. De Sportraad Meierijstad wil voor onze gemeente eenzelfde beeld krijgen. Alle verenigingen hebben al een vragenlijst gekregen en 41 hebben er ook al gereageerd.

Nadelige gevolgen

Maar dat zijn nog niet alle sportverenigingen in Meierijstad. Daarom doet de sportraad nog een oproep. “Hoe meer verenigingen meewerken aan dit onderzoek, hoe duidelijker het beeld van de vermoedelijke ‘schade’ c.q. nadelige gevolgen. Ook kunnen we met een vollediger beeld beter in gesprek met elkaar en bepalen wat de mogelijke hulpvragen moeten zijn aan gemeente en andere partijen,” aldus de sportraad.

Verenigingen die nog niet hebben meegedaan aan de lokale enquete kunnen dat doen via een speciaal online formulier.

Weinig ledenverlies

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat bij bijna zeventig procent van de verenigingen die het formulier al hebben ingevuld de terugloop van het aantal leden minder dan vijf procent is.

Zorgen

Ruim veertig procent van de verenigingen maakt zich behoorlijk zorgen over de situatie. Maar het aantal verenigingen dat neutraal staat tegenover de gevolgen van de coronacrisis voor hun club of zich niet zoveel zorgen maakt, is net iets groter.

Slechts 2,5 procent van de Meierijstadse verenigingen denkt dat het voortbestaan van hun club in gevaar komt als er ook na half januari niet gesport kan worden.

Uit de eerste resultaten blijkt ook dat er nauwelijks leden zijn die stoppen met de betaling van contributie omdat ze nu niet kunnen sporten. Ook sponsoren blijven hun club trouw. Slechts een miniem percentage heeft de betaling opgeschort.