Speuren naar een vergeten veldslag (video)

SCHIJNDEL - Het voelt als een spannend avontuur. Amateurs en professionals gaan samen op zoek naar verborgen schatten onder de grond tijdens de CARE Summerschool in Schijndel. Tijdens de zomercursus helpen hobbyisten, Studenten en professionals elkaar. De amateur archeologen en studenten leren veel bij, En met hun veldwerk helpen ze intussen de professionals om de Slag om Boxtel te reconstrueren.

Summer School 2021
De CARE Summer School wil leden van de erfgoedverenigingen en heemkundekringen in Het Groene Woud in de gelegenheid stellen om kennis en praktische ervaring op te doen met verschillende facetten van archeologisch onderzoek: van vooronderzoek tot veldverkenningen, uitwerking van de bevindingen, het conserveren van de vondsten en het delen van de resultaten met anderen.

Op zoek naar bewijs voor de slag
Er wordt vooral gespeurd naar materiaal dat kan duiden op gevechtshandelingen rond de zogenaamde De Slag om Boxtel van 1794. De speurtocht van de deze zomercursus levert veelbelovende vondsten op: materiaal dat erop zou kunnen duiden dat tussen Schijndel en Boxtel ook echt gevochten is. De vondsten worden verder onderzocht en vormen zo kleine stukjes van de puzzel die de Slag om Boxtel heet.

De Slag om Boxtel
De Slag om Boxtel is in Nederland bijna vergeten en in de streek is weinig meer dat aan deze veldtocht herinnert. In 1794 trokken de Franse revolutionaire troepen de Nederlanden binnen. Troepen uit Groot-Brittannië, Hannover en Hessen probeerden de oprukkende Republikeinen tegen te houden aan de Dommel en op 14 en 15 september kwam het tot een treffen bij Boxtel. Voor wie goed zoekt zijn de sporen ervan echter nog wel te vinden. Dit bleek onder meer bij eerdere CARE-onderzoeken in Liempde en Kasteren waar we de voorwerpen van het Franse leger tegen kwamen.

Wellington
In Groot-Brittanië geniet De Slag bij Boxtel enige bekendheid omdat het de vuurdoop was van Arthur Wellesly, de latere hertog van Wellington die Napoleon zijn Waterloo bezorgde.

Groene Woud
In 2019 ging het gemeenschapsarcheologieproject Community Archaeology in Rural Environments (CARE) van start in Het Groene Woud. In verschillende plaatsen hadden we dat jaar een archeologie evenement met kleine proefputjes verspreid door het dorp. Na een voortvarend begin met een toenemend aantal deelnemers en een groeiende bekendheid in de regio, kwam het project in het voorjaar van 2020 abrupt stil te liggen na de uitbraak van het covid-19 virus.