SP zet vraagtekens bij het huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

MEIERIJSTAD – De behoefte aan fatsoenlijke, betaalbare en voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten in Meijerstad is groot. In 2019 stelde de gemeente Meierstad de beleidsnotitie ‘Maak er werk van’ vast. Daarin staat de ambitie om 2.000 tot 2.500 extra bedden voor arbeidsmigranten te realiseren. De SP zet nu vraagtekens bij deze notitie.

De SP onderschrijft de ambitie van de beleidsnotitie, maar ze vindt ook dat het nodig is om de beleidsnotitie te evalueren. Volgens de partij zijn er de laatste jaren allerlei ontwikkelingen en aanbevelingen gedaan om het woningvraagstuk van arbeidsmigranten op te lossen. Een aantal aanbevelingen van onder meer het landelijke Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten is inmiddels opgenomen in de beleidsnotitie. De DSP vindt dat niet genoeg en vraagt om de beleidsnotitie aan te passen aan de meest recente ontwikkelingen en inzichten.

Loskoppelen wonen en werken
De SP wil onder meer weten of lokale huisvesters en werkgevers van arbeidsmigranten het Convenant Arbeidsmigranten uit de beleidsnotitie hebben ondertekend. Ook wil de partij weten of de gemeente weet waar arbeidsmigranten wonen, waar ze werken en via welk bureau ze dat doen. De SP vindt ook at het beter zou zijn als het arbeids- en wooncontract van arbeidsmigranten ontkoppeld worden. Zo worden deze mensen minder afhankelijk van hun werkgever als het om woonruimte gaat. Ook pleit de SP Voor een verhuurdersvergunning om oneigenlijk gebruik van woningen tegen te gaan. Met zo’n vergunning kan de gemeente controleren of de verhuurder zich houdt aan allerlei afspraken, onder meer over het aantal huurders, de staat van onderhoud en het voorkomen van woonoverlast.