SP Meierijstad komt met motie over dreigend financieel debacle

MEIERIJSTAD – De SP in Meierijstad gaat op 4 april een motie indienen om aandacht te vragen voor de financiële noodsituatie waarin gemeenten, en dus ook Meierijstad, dreigt te geraken als de voorgestelde bezuinigingen door het Rijk door gaan.

Het Rijk wil in 2026 3 miljard euro gaan bezuinigen op de uitkeringen aan gemeenten en dat betekent dat veel gemeenten vanaf dat jaar ernstig in de problemen dreigen te komen.
Landelijk is er nu een actie gestart ‘Zonder geld geen gemeenten’ en daarin wordt aan het toekomstige kabinet gevraagd om in het regeerakkoord te regelen dat gemeenten structureel over voldoende financiële middelen blijven beschikken om hun taken goed uit te kunnen blijven voeren.

Raden in Verzet
Er is een actiecomité ‘Raden in Verzet’ in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk gemeenteraden en gemeenteraadsleden dit protest ondersteunen.En de SP Meierijstad wil dus dat de raad op 4 april tit ‘protest’ ondersteunt