SP beschuldigt omwonenden Bolst Erp van etnisch profileren

Omwonenden willen geen spoedzoekers als buur

ERP – De SP-fractie in Meierijstad beschuldigt omwonenden van de Bolst in Erp van etnisch profileren met spoedzoekers als zondebok.

Omwonenden van de Bolst in Erp zijn tegen de bouw van 27 flexwoningen in hun buurt. In een brief aan de gemeente schrijven ze dat ze “absoluut ontstemd” zijn over het plan.

Flexwoningen zijn tijdelijke woningen waarmee de gemeente Meierijstad en woningbouwcorporaties de woningnood willen aanpakken. Eerder was er al een storm van protest tegen dergelijke huizen in een park in de wijk Eerschot in Sint-Oedenrode. Dat had niet direct met de toekomstige buren te maken, de Rooienaren wilden niet dat het park werd volgebouwd. Uiteindelijk kregen ze gelijk.

Een plan voor flexwoningen op een grasveld achter ’t Spectrum in Schijndel leverde geen kritiek op.

Ruime kavels

In Erp zijn enkele mensen wel ongekend fel tegen het plan. In de Bolst worden grote kavels uitgegeven. Volgens de dorpsraad is dat een mooie impuls voor de wijk. Maar 27 flexwoningen voor mensen die om wat voor reden dan ook snel een dak boven hun hoofd moeten hebben zien de omwonenden van de Bolst niet zitten.

De bezwaarmakers schrijven dat ze best begrijpen dat er “in de samenleving ruimte moet zijn voor sociale woningbouw” maar ze vinden 27 flexwoningen in hun dorp veel te veel. Ze schrijven dat ze indertijd meerdere keren aan de gemeente hebben gevraagd of er in hun behalve de kavels voor luxehuizen nog meer gebouwd zou worden. Het antwoord was altijd nee.

Maar inmiddels zijn de tijden veranderd, stijgt de woningnood en moet de gemeente Meierijstad op zoek naar plekken voor flexwoningen, honderd in totaal. De omwonenden vinden die huizen voor spoedzoekers een aantasting van hun woonomgeving.

Probleemsituaties

“We realiseren ons dat iedere spoedzoeker een andere achtergrond en hulpvraag heeft. Echter een woningbouwvereniging kan niet ontkennen dat er ook probleemsituaties zijn die vragen om een snelle huisvesting,” aldus de brief van de omwonenden.

Volgens hen zijn hun beoogde buren gescheiden mensen, mensen die baan hebben verloren en jongeren die thuis niet meer kunnen wonen. Bovendien zouden er naar verwachting van de bezwaarmakers ook wel eens arbeidsmigranten in hun buurt gehuisvest kunnen worden. “En dan 27 woningen bij elkaar, dat is vragen om problemen. Hoe garandeert AREA ons dat er ook daadwerkelijk wordt opgetreden als er problemen zijn? Wordt er dan ook meegewerkt aan bijvoorbeeld geluidswerende voorzieningen?”

De bezwaarmakers voeren nog een hele tritst argumenten aan waarom spoedzoekers uit hun buurt geweerd moeten worden. Zo zou Erp niet genoeg voorzieningen hebben voor zoveel extra mensen en zouden de scholen voor hun kinderen te ver weg liggen.

Omwonenden vinden dat spoedzoekers in kleine groepen over de gemeente moeten worden verspreid zodat ze beter kunnen integreren.