Solisplan krijgt vertrouwen voor zonnepark Nijnselseweg

MEIERIJSTAD – De gemeente Meierijstad wil een zonnepark tussen de Nijnselseweg en de A50 in Sint-Oedenrode onder voorwaarden toestaan.


Zowel de Dorpsraad Nijnsel als een vogelwerkgroep zijn daartegen. Initiatiefnemer Solisplan heeft het vertrouwen van de gemeente maar krijgt wel een pakket huiswerk mee omdat het plan eigenlijk niet past binnen de regels die de gemeente zelf heeft gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft nu in principe medewerking verleend aan het plan van Solisplan. Het gaat om een zonnepark van vier hectare.

Geen burgerwoningen


In totaal zijn er in de gemeente zeven kansrijke plekken voor een zonnepark. Het plan van Solisplan is het eerste dat verder uitgewerkt kan worden. De gemeente heeft wel een aantal voorwaarden opgelegd voor zonneparken. Eén daarvan is dat er binnen een straal van honderd meter van een zonnepark geen burgerwoningen mogen staan.

In het geval van de Nijnselseweg is dat wel zo. Daarom moet Solisplan aangeven hoe dat probleem wordt opgelost en het bedrijf moet in gesprek met de buurt. De gemeente wil een verslag van die zogenoemde omgevingsdialoog met de omwonenden. Er moet ook nog onderzocht worden of er een ontheffing nodig is in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Hoge eisen

Volgens wethouder Harry van Rooijen helpen zonneparken om ervoor te zorgen dat Meierijstad in 2050 CO2 neutraal is. “Tegelijk stellen we hoge eisen aan de initiatiefnemers, vooral waar het om het participatietraject gaat. We gaan zo snel als het kan en zo langzaam als het moet,” aldus de wethouder.

Met de medewerking geeft het college wel aan vertrouwen te hebben in de manier waarop Solisplan de omgeving betrekt bij het proces en bij het ontwerp van het zonnepark. Maar ook in de manier waar omwonenden erbij betrokken worden.

Het terrein waar het zonnepark is gepland