Sneeuwruimen? Het is nooit goed

MEIERIJSTAD – Het gebeurt niet meer zo vaak dat Nederland onder een dikke laag sneeuw ligt, maar als het gebeurt dan barst ook meteen het nationale debat over sneeuwruimen los. Gemeenten doen dat namelijk nooit goed. Het debat gaat niet aan Meierijstad voorbij.

De gemeente zelf zet alle middelen in om uit te leggen dat zij haar uiterste best doet de wegen berijdbaar te houden. Eerst de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom, dan de wegen waarover u uw wijk uit moet. Vervolgens de belangrijkste wegen buiten de bebouwde kom en dan de dorpscentra, de belangrijkste parkeerplaatsen en wegen rondom scholen en instellingen. Dat allemaal volgens een vaste planning en een vaste route.

Strooien is een vak apart. Als het te hard vriest heeft zout strooien geen zin, want dan werkt het niet. Omdat we allemaal thuis werken rijden we minder en dat heeft weer tot gevolg dat het zout niet goed wordt ingereden.

De afgelopen dagen was er eigenlijk geen beginnen aan. De wind stuwde de sneeuw telkens op en daarom besloot de gemeente extra rondjes met sneeuwruimers de weg op te sturen. Er rijden nu twintig ploegen door Meierijstad.

De politieke partij Hart volgde het debat in Meierijstad en kwam tot de conclusie dat iedereen eigenlijk wilde dat z’n eigen stoepje het eerst schoongeveegd zou worden. Not in my backyard werd voor even, eerst in mijn voortuin. Overigens bleken de meeste mensen die klagers vooral azijnzeikerds te vinden.