MEIERIJSTAD - Drugsgebruik wordt door steeds meer mensen als normaal gezien. Vooral jongeren vinden een ‘partydrug’ er soms bij horen. Maar deze drugs hebben ook een keerzijde, zoals verslaving, schade aan je gezondheid en het in stand houden van drugscriminaliteit. Daarom doet de gemeente mee aan de regionale campagne ‘Skip die trip’.

Veel mensen die drugs gebruiken staan niet stil bij de minder fijne effecten van een trip. De campagne moet met name jongeren tot aandenken zetten. Wethouder Rik Compagne: “Als overheid zouden we misschien het liefst willen zeggen ‘doe het niet’. Maar dan slaan we de plank mis. Jongeren maken zelf keuzes en hebben lak aan ‘het wijzende vingertje’. Met de campagne willen we vooral informeren, bewustwording creëren en het gesprek aanzwengelen.”

Vragen stellen

Met de campagne hopen de 37 gemeenten, die samen met GGD Brabant Zuidoost en Novadic-Kentrosn, die meedoen dat mensen zichzelf meer vragen gaan stellen over drugsgebruik. Maar de gemeenten gaan ook zelf vragen stellen. De eerste stap in de campagne is een onderzoek naar het ‘waarom’ van drugsgebruik en over hoe jongeren beïnvloed worden om drugs te gebruiken. In het najaar komt er een groot regionaal onderzoek onder jongeren en jonge volwassenen. over de norm en hoe deze wordt beïnvloed, wordt dit najaar een groot onderzoek uitgevoerd onder jongeren. Rik Compagne: “De uitkomsten van dit onderzoek geven belangrijke informatie de regio en onze gemeente en gebruiken we voor de acties en communicatie die regionaal en lokaal worden ingezet. Wat heeft prioriteit? Waar moeten we ons op richten? En hoe dan?”

Duidelijke afspraken

Meer kunnen bereiken: dat is de reden dat de 37 gemeente samen optrekken. Doel is om onder meer gezamenlijk afspraken te maken over hoe je op evenementen met drugs omgaat, maar ook hoe je samen de horeca en sport beter kunt bereiken. Of zoals Rik Compagne het samenvat: Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om een krachtige vuist te maken”