Seniorenwoningen op de plek van d'n Einder

SINT-OEDENRODE – Op de plek van kringloopcentrum d’n Einder aan de Sluitappel in Sint-Oedenrode komen toch huizen. Het centrum is op zoek naar een andere ruimte.

Het gebouw en de grond waarop d’n Einder staat zijn particulier eigendom. De eigenaar diende al eens eerder een plan in. De gemeente wees dat af omdat hij niet kon voldoen aan de voorwaarde dat een kwart van de huizen sociale woningbouw moest zijn. Toen ging het overigens over twee vrijstaande huizen en een twee-onder-éénkapwoning. Bovendien vond de gemeente dat er uit stedenbouwkundig oogpunt niet drie bouwblokken moesten komen, maar één.

Nu ligt er een plan voor één bouwblok met huizen voor senioren. Burgemeester en wethouders willen daar wel vergunning voor verlenen. Er is volgens het college veel vraag naar seniorenwoningen en ouderen die naar de Sluitappel verhuizen laten weer huizen achter voor anderen.

Kringloopcentrum d’n Einder weet al langer dat het verblijf aan de Sluitappel afliep en is op zoek naar een andere ruimte.

d'n Einder - foto Google