Seniorenraad Rooi zoekt versterking

Sint Oedenrode - Meierijstad telt zo'n 35.000 senioren. De Seniorenraad Meierstad behartigt de belangen van deze inwoners. Om de ouderen uit Sint Oedenrode goed te kunnen verrtegenwoordigen zoekt de raad nieuwe leden voor de commmissies 'Wonen en Veiligheid' en 'Zorg, Welzijn en Dienstverlening'. De Seniorenraad Meierijstad overlegt met onder meer gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsorganisatie over diverse projecten en plannen. Meer informatie over de raad en haar werkzaamheden staat op de website van Seniorenraad Meierijstad.