Scouting Rooi krijgt nieuw en duurzaam gebouw

SINT-OEDENRODE – Als alle seinen op groen staan maakt de sterk verouderde Blokhut van Scouting Rooi aan het Achterpad in Sint-Oedenrode plaats voor een toekomstbestendige, duurzame huisvesting. Het is de bedoeling dat het nieuwe scoutinggebouw, waarvan inmiddels een schetsontwerp is gemaakt, past in de natuurlijke omgeving en bij de visie van de Scouting. Het college van B&W heeft de gemeenteraad gevraagd om het uitvoeringskrediet voor de sloop en realisatie van de nieuwbouw beschikbaar te stellen.

Mede op basis van een Programma van Eisen heeft de architect op verzoek van gemeente Meierijstad en in nauwe samenwerking met Scouting Rooi een passend schetsontwerp gemaakt. Martijn Fliervoet, voorzitter van Scouting Rooi is blij met de samenwerking met zowel de gemeente Meierijstad als de architect.

Mening omwonenden
De directe omwonenden zijn ook onlangs met een brief van de planontwikkeling op de hoogte gebracht. Zij krijgen binnenkort een uitnodiging voor een omgevingsdialoog. De architect presenteert dan het schetsontwerp. Genodigden kunnen vervolgens hun mening over het plan geven en eventuele aandachtspunten en suggesties uiten.

Actie gemeenteraad
Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het geld voor de verdere voorbereiding en latere uitvoering beschikbaar te stellen. Als het geld beschikbaar komt, is het streven dat de sloop en nieuwbouw in het derde kwartaal van dit jaar start. De verwachting is dan dat de nieuwbouw in het eerste helft van 2023 klaar is. Tijdens de sloop en nieuwbouw verhuizen de scouts tijdelijk naar de voormalige gemeentewerf aan de Eerschotsestraat 16 in Sint Oedenrode.