'Schoolstrijd' staat nieuwbouw IKC De Bunders niet in de weg

MEIERIJSTAD – Dat er nieuwbouw moet komen voor de (katholieke) basisschool De Bunders in Veghel en dat daar ook kinderopvang komt zodat er een volwaardig Integraal Kind Centrum (IKC) ontstaat, daarover zijn alle partijen in de gemeenteraad van Meierijstad het wel eens.

En in de commissie-vergadering donderdagavond werd ook wel duidelijk dat de bijna 5 miljoen euro die daarvoor nodig is geen probleem is voor de raadsleden. Maar toch had de commissie-vergadering donderdagavond veel weg van een ouderwetse schoolstrijd, maar dan vooral tussen Veghel en Schijndel. Of, beter gezegd, tussen Ülkü Ögüt van de fractie Hier en Mirjam van Esch van de fractie Hart.

‘Schoolstrijd’
De beide raadsleden botsten ongekend fel met elkaar en commissie-voorzitter Jankees Schwiebbe kreeg daar maar amper vat op. Inzet van de discussie was niet de noodzaak van nieuwbouw voor De Bunders, maar wel het feit dat er in dat deel van Veghel drie basisscholen dicht bij elkaar staan (De Bunders, de Ieme en de Pionier (voorheen’t Heibosch) en dat het niet mogelijk is gebleken om ‘huisvesting onder 1 dak’ te realiseren. En dat betekent gedeeltelijke leegstand in het ene gebouw en nieuwbouw vanwege ruimtegebrek daar heel dicht bij.

Interrumperen
Mirjam van Esch verwees naar de situatie in Schijndel waar het wel mogelijk is gebleken om verschillende basisscholen en kinderopvang in 1pand te huisvesten, maar volgens Ülkü Ögüt is De Ieme een Jenaplan school en kun je dat niet vergelijken met de situatie in Schijndel. Mirjam van Esch bestreed dat en beide raadsleden gaven elkaar nauwelijks ruimte om uit te spreken waardoor de discussie zich toespitste op de vraag wat ‘interrumperen’ nu wel of niet inhoudt. Wethouder Johan van Gerwen beperkte zich tot de constatering dat Schijndel geen openbaar onderwijs kent en dus maar één schoolbestuur heeften dat er in Veghel sprake is van twee schoolbesturen. Voor De Bunders maakt dat overigens allemaal niet uit, want het voorstel voor nieuwbouw gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 26 januari.