Schijndels Gilde herdenkt overleden gildeleden en verwanten

SCHIJNDEL - Zoals elk jaar op Allerzielen herdachten woensdagmiddag leden van het Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel hun overleden gildeleden en aanverwanten. De stoet vertrok van de Heilige Servatiuskerk op de Markt naar de begraafplaats aan de Rietbeemdweg.

Allerzielen
Bij elk graf van een gildelid of aanverwant werd even stilgestaan, een gedenkkaars geplaatst en een gebed uitgesproken. Op het strooiveld werden gedenkkaarsen geplaatst voor gildeleden en gildeverwanten die zijn gecremeerd of buiten Schijndel zijn begraven. “Allerzielen is dag waarop wij al onze overleden gildeleden herdenken en vooral niet vergeten”, zo zegt Anton Bijnen die als Pastoraal team ondersteuner bij de herdenking aanwezig was, “Dat betekent dat hun leven niet voor niets is geweest. Zij zijn de basis voor wat wij nu zijn”.

De herdenking werd afgesloten in de Heilige Servatiuskerk. Hier werden alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Er werden kaarsen ontstoken en de nabestaanden kregen aan het einde van de herdenking gedenkkruisjes uitgereikt door de avondwakegroep.

Schijndels Gilde herdenkt overleden gildeleden
Fotograaf: Jan van Oort
Het Gilde Sint Catharina en Barbara uit Schijndel