Schijndels bedrijf Tausch komt met model om capaciteit theaters te verhogen

SCHIJNDEL – Het Schijndelse bedrijf Tausch brand sensations heeft samen met theater Markant uit Uden een model ontwikkeld om de capaciteit van theaters te verhogen. Hiermee zou een bezettingsgraad tot 70 procent op een verantwoorde en veilige manier haalbaar zijn.

Het ontwikkelde model maakt het voor Nederlandse theaters mogelijk om binnen de gestelde kaders van de coronamaatregelen, toch meer dan het tot nu toe toegestane aantal van 30 bezoekers te kunnen ontvangen. Het door Tausch ontwikkelde protocol is toegepast op Markant Uden, waarbij in een virtuele omgeving een bezettingsgraad van 70 procent gerealiseerd is.

“Tausch zit heel sterk in de interieurs, commerciële ruimtes, tijdelijke en vaste ruimtes” zegt Maarten van der Vaart, directeur van Tausch brand sensations. “Wij hebben nagedacht, hoe we kunnen inspelen op de anderhalve meter economie. Bij theaters zie je heel sterk dat de bezetting van de zalen door de coronamaatregelen eigenlijk te klein wordt om een businessmodel op te baseren. Theaters hebben soms een bezetting van 25%. We hebben met ons team bekeken hoe je de capaciteit kunt uitbouwen. Samen met theater Markant Uden hebben we nu een model ontwikkeld waarbij de bezettingsgraad tot zo’n 60 tot 80% kan worden verhoogd”.

Theater Markant

Het protocol is inmiddels gevalideerd door TÜV Nederland. Hiermee zou Markant Uden bij de juiste invoering van het protocol gecertificeerd kunnen worden voor het ‘COVID-19 infectiepreventie protocol voor bioscopen, theaters en voorstellingslocaties’ aanvullend aan de veiligheidseisen van het RIVM.

“Dit is dé kans voor theaters, maar ook voor schouwburgen, concertgebouwen en andere podia, om op een veilige, verantwoorde manier uit de crisis te komen en weer op actieve wijze invulling te gaan geven aan hun maatschappelijke rol”, aldus Jan Wouda, directeur van Markant Uden.

Urgentie is hoog

Een oplossing voor de culturele sector is hard nodig, zo laat Markant-eigenaar Cor van der Heijden weten: “De urgentie is hoog. De situatie is voor veel theaters onhoudbaar geworden. Wij zijn een private onderneming en dus volledig afhankelijk van inkomsten van bezoekers. Er moet op korte termijn iets gebeuren willen we voorkomen dat theaters, culturele instellingen en kleine zelfstandigen failliet gaan. Daarom hebben wij zelf het initiatief genomen om tot een concrete exit-strategie te komen.”

Cristian Brander van Tausch vertelt: “Theaters zijn ruim van opzet en dus uitstekend beheersbaar in omgeving en capaciteit. Dat maakt ze erg geschikt om als één van de eersten open te gaan voor publiek. Dat is niet alleen voor het publiek van groot belang, maar ook voor de makers, gezelschappen, artiesten, producenten en al het ondersteunend personeel eromheen. De exit-strategie is een aanpak waarin veiligheid, solidariteit en financiële verantwoordelijkheid hand in hand gaan.”

Steun van de overheid

Het uitrollen en implementeren van deze exit-strategie voor theaters is enkel mogelijk met toestemming van de overheid. “Theaters hebben perspectief bij een bezetting van 70 procent. En die bezetting is op een veilige en verantwoorde manier mogelijk. We hebben echter het vertrouwen vanuit de overheid nodig dat wij deze beheersmaatregelen op verantwoorde wijze kunnen implementeren, uitvoeren en handhaven. En daarmee dus het vertrouwen dat Nederlandse theaters open kunnen voor het publiek. We hopen de overheid met onze exit-strategie hiervan te kunnen overtuigen”, sluit Wouda af.

Proefopstelling theater Markant
Fotograaf: Theater Markant
Video proefopstelling