Samenwerkingsovereenkomst getekend voor Wegwijzer Bernheze: de integrale toegang tot het sociaal domein

Op 1 november 2020 starten de gemeenten Bernheze en Meijerijstad en ONS welzijn gezamenlijk met Wegwijzer Bernheze. Wegwijzer Bernheze is een nieuwe en verregaande samenwerking in het sociaal domein.

Op 25 juni tekenden wethouder Rein van Moorselaar, wethouder Menno Roozendaal van de gemeente Meierijstad en Wilbert de Haan Westerveld, bestuurder van ONS welzijn de samenwerkingsovereenkomst voor Wegwijzer Bernheze. De inwoners kunnen vanaf november rechtstreeks contact opnemen met Wegwijzer

Bernheze en complexe hulpvragen worden integraal beantwoord.

Rein van Moorselaar: ̎Voor één toegang voor het sociaal domein is in Bernheze een groot politiek en maatschappelijk draagvlak, zoals bij onze vrijwilligers en dorpsinitiatieven. Samen met ONS welzijn en

Meierijstad pakken we nu door.” Tot nu toe is de uitvoering van het sociaal domein voor de inwoners van Bernheze over een

aantal organisaties verspreid. De belangrijkste zijn: de gemeente Bernheze die de Wmo uitvoert, de gemeente Meierijstad voert de sociale dienst voor onze gemeente uit en ONS welzijn is actief met het Sociaal Team en het Basisteam Jeugd en Gezin. Daarom hebben college en gemeenteraad bij de start van deze bestuursperiode in 2018 afgesproken dat deze partijen samen moeten gaan werken in één integrale toegang voor het sociaal domein.

‘Met deze intensieve samenwerking verbeteren wij de dienstverlening voor mensen die onze hulp hard nodig hebben”, aldus Wilbert de Haan Westerveld. Menno Roozendaal voegt hieraan toe: “Wij leveren als Meierijstad graag een bijdrage aan de integrale toegang in Bernheze. Al enkele jaren werken we op een prettige manier samen, daar gaan we wat ons betreft mee door.”

De samenenwerking richt zich vooral op de aanmeldingen en intakes en een goede doorgeleiding van hulpvragen naar de drie organisaties.