Samenwerking kunst- en culltuuronderwijs

VEGHEL - Phoenix Cultuur en twee scholengemeenschappen uit Veghel slaan de handen ineen om kunst en cultuureducatie in het voortgezet onderwijs op een hoger plan te tillen. Het Zwijsen College, het Fioretti College en de CHV Academy ondertekenden donderdag 2 juli een gezamenlijke overeenkomst om de intensieve samenwerking te bezegelen. Komend schooljaar wordt er extra ingezet op structureel kunst- en cultuuronderwijs op het Fioretti College en het Zwijsen College.

Kernvak
Beide scholen hebben kunst en cultuur hoog in het vaandel staan en vinden educatie op deze gebieden een grote meerwaarde voor hun leerlingen. “Kunstonderwijs is een kernvak, “benadrukt Barbara Brouwer van Phoenix Cultuur en initiatiefnemer van de CHV Academy Circle of Talent.

Circle of Talent vergelijkbaar met selectie in de sport
Clemens Geenen, lokatiedirecteur van het Fioretti vergelijkt het ‘Circle of talent’ samenwerkingsverband met jeugdselectie in de sportwereld waar kinderen en jongeren die uitblinken in hun sport kunnen doorstromen naar een selectieteam dat intensief begeleid wordt. “Hier gaat het wat minder om leerlingen die goed zijn in cultuur, maar wel om leerlingen die zich breed met kunst, muziek, dans en andere kunstdisciplines bezig te gaan houden.“


Zo bereik je alle leerlingen
Voor Barbara Brouwer is het essentieel dat scholen meedoen om álle leerlingen te bereiken. “Niet iedereen komt van huis uit in aanraking met kunst en cultuur, en daarom het onderwijs zo belangrijk. Zo kunnen leerlingen zien dat kunst- en cultuur ook echte vakken zijn met echte professionals en dat er kunstvakopleidingen zijn en dat je daar later ook je boterham mee kunt verdienen. En als ze later misschien weer terug komen naar Meierijstad om hun kennis, passie en energie door te geven aan nieuwe leerlingen, dan is de cirkel rond.”


Creativiteit ook belangrijk buiten kunst en cultuur
Ook wethouder jeugd en cultuur Menno Roozendaal vind het een belangrijke stap in de goede richting. In de samenleving van morgen wordt creativiteit steeds belangrijker en dat geldt ook voor beroepen buiten de reguliere kunst- en cultuursector. “Ze kunnen die creatieve bagage ook gebruiken als ze later een andere beroep gaan doen, zoals in de technische sector of in de zorg.”