RVS akkoord met snelfietsroute Uden-Veghel

DEN HAAG/VEGHEL – De Raad van State heeft vandaag alle bezwaren van bewoners van de Moerven in Veghel en omliggende straten tegen de aanleg van een snelfietsroute richting Uden dwars door hun woonwijk van tafel geveegd.

De hoogste bestuursrechter vindt allereerst dat de gemeente Meierijstad
voor haar tracédeel nut en noodzaak voldoende heeft aangetoond. Met de
snelfietsroute komt er een snelle ‘langzaam’ verkeersverbinding tussen
Uden en Veghel bij. Behalve dat de fietsroute landschappelijk goed wordt
ingepast waardoor fietsers een plezierige rit hebben en de natuur ontzien,
moet de route vooral een alternatief voor de auto gaan bieden. De
deelnemende gemeentes hopen dat meer mensen met de fiets van en naar
werk gaan pendelen. 

Woonstraat
De Veghelse inwoners hebben vooral bezwaar tegen het opnemen van hun
woonstraat de Moerven in het fietstracé. Dat zal tot een flinke toename van
het fietsverkeer in die straat en de aansluitende wegen leiden. Op het hele
tracé verwacht Meierijstraat een toename 2.000 tot 3.600 fietsers per dag.
Daarvan zal ook een deel door de Moerven rijden. De bewoners vrezen een
toename van verkeersongelukken als geparkeerde auto’s de weg op gaan
of verhuis- of andere vrachtwagens de straat blokkeren. Zeker als de trend
van steeds snellere elektrische fietsen zich doorzet. 

30 km/u fietsstraat
Volgens de Raad van State valt het wel mee met de verkeersonveiligheid.
De gemeente gaat de Moerven als 30 km/u fietsstraat inrichten waarbij de
‘auto te gast’ is. Daarbij zal Meierijstad ook maatregelen nemen om het
zicht op kruisingen en bermen zo ongehinderd als mogelijk te maken. En
omdat er nu al veel fietsers door de Moerven gaan betekent dat
automobilisten daar sowieso al aan gewend zijn. Kortom, de Raad van
State ziet geen probleem in de snelfietsroute en geeft er vandaag definitief
een klap op.