Ruim 40 jaar jeugdbeweging Nijnsel in boekvorm

NIJNSEL – De geschiedenis van het mannelijke boerenvolk van Nijnsel van 18 tot 28 jaar in de jaren 1925 tot 1966 is vastgelegd in het boek ‘Rooms Katholieke Jonge Boerenstand Nijnsel’. In ruim vijftig pagina’s met veel foto’s en plaatjes beschrijven dorpsgenoten Piet van Erp en Jan van der Aa het ruim 40-jarige bestaan van deze Nijnselse jeugdorganisatie. Zondag 7 augustus 2022 wordt het boek gepresenteerd tijdens het oogstfeest op Hoeve Strobol in Sint-Oedenrode.

In praktisch alle Brabantse dorpen waren de zonen van de boeren georganiseerd in een eigen club. De Gemertse pater Gerlacus van den Elsen had in 1896 de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) opgericht. Hij vond dat ook het mannelijke boerenvolk van 18 tot 28 jaar een aparte organisatie verdiende. In 1914 werd de Nijnselse afdeling van de NCB opgericht. Officieus bestond in 1923 al een afdeling voor de jonge boeren.

Verder neuzen
Piet van Erp is sinds 1961 lid geweest van de RKJB Nijnsel. Hij kwam later in het bezit van schriftjes van deze club, waarin alles netjes letterlijk met de hand was opgetekend. Piet vond het de moeite waard om verder te neuzen rond de geschiedenis van de jonge boeren en om dit in boekvorm uit te brengen. Dat laatste deed hij met Jan van der Aa. De informatie kwam van dorpsgenoten.

Samengaan met Boerinnenjeugdbond
Het boek behandelt de oprichting van de RKJB, maatschappelijke en technische ontwikkelingen, reisverslagen, de periode na de oorlog en emigratie. Ook is er veel aandacht voor het landbouwonderwijs in Rooi en later in Veghel dat behoorlijk van omvang was. In de praktijk deden de boeren mee aan diverse gewaswedstrijden. Ze legden proefvelden aan voor een zo optimaal mogelijke landbouwproductie. Ook werden voor de boeren sociale en godsdienstige bijeenkomsten georganiseerd. Voor de ontspanning zorgden de toneelclub, de boerengezinsdag, diverse uitstapjes en de sportclub. Deze laatste oogstte aardige successen. Na 1960 liep het ledenaantal van de RKJB Nijnsel jaarlijks terug. Dit leidde tot het samengaan met de nieuwe Boerinnenjeugdbond. Mede op aansporing van de NCB zijn de verschillende organisaties later opgegaan in de Katholieke Plattelandsjongeren Organisatie (KPJ). Op 20 maart 1965 vierde de RKJB Nijnsel zijn 40-jarig bestaan.

Laatste jaarverslag
Het boek eindigt met het laatste geschreven jaarverslag van secretaris Jan Hulsen, een overzicht van het ledenaantal door de jaren heen en een overzicht van de bestuursleden. Mede met steun van de ZLTO Brabant, ZLTO De Meierij en Verba Nijnsel kwam het boek ‘Rooms Katholieke Jonge Boerenstand Nijnsel’ tot stand. Het is na de presentatie op Hoeve Strobol voor 20 euro te koop. En daarna bij Piet van Erp, Weievenseweg 8 5491 RG Sint-Oedenrode, tel. 0413-209353.

Boekomslag