Ruim 3600 inwoners Meierijstad bij coronateststraten

Geen besmettingen meer in verzorgingshuizen

MEIERIJSTAD – Vanaf 1 juni, het moment waarop de coronatesten werden uitgebreid, tot 18 augustus hebben 3622 inwoners van Meierijstad zich bij één van de teststraten laten testen op het coronavirus. Van die mensen werden er 30 positief getest, waarvan 12 in de laatste week.

Dat blijkt uit de jongste corona-update van de gemeente Meierijstad. Het is niet bekend hoeveel inwoners van onze gemeente zich hebben laten testen in ziekenhuizen of bij de huisarts.

De laatste weken stijgt het aantal positieve uitslagen. Vanaf het begin van de coronacrisis tot 18 augustus zijn er 576 inwoners van Meierijstad positief bevonden. Vanaf 1 juni tot en met 18 augustus zijn er 33 bron- en contactonderzoeken opgestart.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Bij de verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de gehandicaptenzorg is in Meierijstad de rust weergekeerd, aldus de gemeente. “Er zijn op dit moment geen besmettingen. Voor een deel van de cliënten heeft de corona-periode te lang geduurd; dat vertaalt zich in een toename van klachten”, aldus staat in de brief.

Desondanks is de situatie zich volgens de zorginstellingen aan het normaliseren. Alle partijen in de zorg in Meierijstad zijn zich nu aan het voorbereiden op een eventuele tweede golf.

Mobiliteitscentrum

In het eerste half jaar hebben zich 176 personen gemeld voor een aanvraag volgens de zogenoemde Participatiewet. In dezelfde periode in 2019 waren dat 121 personen.

“We verkennen de mogelijkheid om in Meierijstad een mobiliteitscentrum op te richten. Daarmee willen wij werknemers en werkgevers die door de coronacrisis in problemen komen ondersteuning bieden. Hiervoor is recent een projectleider aangesteld. Wij werken hierin samen met de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Werkt,” aldus de gemeente.