Ruilverkaveling Olland houdt Meierijstad nog steeds bezig

MEIERIJSTAD – Op de valreep van 2021 hebben burgemeester en wethouder van Meierijstad zich nog beziggehouden met een kwestie die vijftien jaar geleden in de gemeente Sint-Oedenrode begon. Namelijk de ruilverkaveling in Olland.

Daar werden eertijds beslissingen genomen ten gunste van de landbouw. De Brabantse Milieufederatie en Stichting het Groene Hart dienden daar bezwaar tegen in. Na een slepende juridische procedure houdt Meierijstad voet bij stuk: de bezwaren worden weer afgewezen.

Landschappelijke waarde

In de omgeving van Olland kregen boeren na de ruilverkaveling toestemming sloten te dempen en drainage aan te leggen. Dat gebeurde rond het Morgenstraatje, de Slophoosweg en de Boxtelseweg. Die aanlegvergunningen waren nodig omdat de gronden liggen in een gebied met cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarde.

BMF en het Groene Hart gingen tegen twee vergunningen in beroep. De milieuclubs vreesden aantasting van de landschappelijke waarde. De Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen was juist van mening dat de boeren in hun werk zouden worden belemmerd als ze geen vergunning zouden krijgen.

Onaanvaardbaar

Omdat de gemeente Sint-Oedenrode vond dat voor allebei de meningen iets te zeggen was, werd een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Zonder naar de agrarische aspecten te kijken vond die dat de natuurwaarden in beginsel onaanvaardbaar werden aangetast. De gemeente Sint-Oedenrode wikte en woog en besloot uiteindelijk de belangen van de boeren zwaarder te laten wegen. De vergunningen kwam er.

Nadat Sint-Oedenrode het bezwaar van de milieuorganisaties daartegen had afgewezen gingen BMF en het Groene Hart het juridische traject in. De bestuursrechter en de Raad van State vernietigde de beslissing van de gemeente op de bezwaarschriften van de milieuclubs. Twee-nul voor de milieuclubs.

Nu, zoveel jaar later, moesten burgemeester en wethouders van Meierijstad opnieuw over de bezwaarschriften beslissen. Gesprekken over een informele oplossing bleken niet mogelijk omdat er twee verschillende adviezen liggen. Het huidige college heeft besloten de bezwaarschriften weer ongegrond te verklaren en beter te omschrijven waarom dat gebeurt.

De Slophoosweg Foto: Google